Har du blivit utsatt, bevittnat eller utsatt någon annan för våld i nära relation? Då kan du vända dig till oss på StoppCenter. Vi är en samlad resurs som möter vuxna och barn i familjer där det förekommer våld. Du erbjuds stöd i olika former beroende av behov.

Våld kan se ut på olika sätt. Är du osäker på om det är våld du har upplevt kan du läsa mer här:

Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som exempelvis sparkar och slag, men också exempelvis hot och elaka ord (psykiskt våld) eller att någon förstör personliga ägodelar (materiellt våld). Våld kan leda till att den som blir utsatt gör saker mot sin vilja, eller att personen låter bli att göra saker den vill göra.

Olika typer av våld

 • Fysiskt våld, till exempel örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Det går att kategorisera våld från lindrigt till allvarligt, där lindrigt fysiskt våld kan vara ”skojbråk”, knuffar och slag på axeln. Det kan sedan övergå i att förövaren håller fast, gör illa och misshandlar sitt offer lindrigt. Allvarligt fysiska våld är exempelvis grov misshandel, tortyr och mord.
 • Psykiskt våld, till exempel hot, kontroll samt kränkande och nedsättande ord, både öga mot öga och via internet och mobiltelefoner. I psykiskt våld ingår även att leva under risk för nytt våld. Exempel på psykiskt våld, från lindrigt till allvarligt: elaka kommentarer, trakasserier, att bli retad eller utfryst. Detta kan övergå i systematiska kränkningar, mobbing och hot av olika slag. Allvarligt psykiskt våld är exempelvis hot mot offret och dennes anhöriga, samt psykisk tortyr.
 • Sexuellt våld, till exempel påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt. Sexuella trakasserier, prostitution, trafficking och könsstympning räknas också som våld. Exempel på sexuellt våld, från lindrigt till allvarligt: blickar, bilder, kommentarer och objektifiering, som kan övergå i oönskade kroppsberöringar, sexuella trakasserier och sexuellt ofredande. I sin allvarligaste form handlar det om sexuella övergrepp, våldtäkter, incest, sexslavhandel och sexualmord.
 • Materiellt våld, att någon slår sönder eller förstör exempelvis inredning, möbler, dagböcker och foton.
 • Ekonomiskt våld, exempelvis att tvingas skriva under handlingar och att inte få bestämma över sin egen ekonomi.
 • Försummelse, som främst gäller äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Försummelse är till exempel att medvetet ge felaktig medicinering och att låta någon bli lämnad utan tillsyn långa perioder.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, som innebär att personer, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, utsätts för förtryck, kontroll och olika former av våld av sin familj men kanske även från släktmedlemmar. Familjen och släktens heder är det som är viktigast och därför är det viktigt att alla familjemedlemmar följer reglerna så att inte hedern blir skadad och familjen får skam över sig.

Stödsamtal till dig som:

 • Är rädd för din partner
 • Måste redogöra för din partner vad
  du gör
 • Är utsatt för knuffar, sparkar och slag
 • Vill ha hjälp att bearbeta tidigare våld
 • Är anhörig till någon som är utsatt för våld
 • Är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

Här kan du läsa mer om stödsamtal till dig som blivit utsatt för våld av en partner

Stödsamtal till dig som:

 • Vill ha hjälp med att hantera konflikter med din partner
 • Har svårt att hantera ilska och frustration i relation till din partner
 • Vill sluta använda våld

Här kan du läsa mer om stödsamtal till dig som har svårt att hantera konflikter med din partner

Stödsamtal till barn i familjer där det förekommer våld eller hot om våld

Som barn får du:

 • Möjlighet att prata om våldet
 • Kunskap kring relationer och känslor
 • Hjälp att förstå att det inte är ditt fel

Här kan du läsa mer om barn och unga som upplevt våld i sin familj

Anhörigstöd

StoppCenter erbjuder även stöd till anhöriga gällande frågor om våld i nära relation.

Vem är anhörig? Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. Du är en väldigt viktig och betydelsefull person som inte behöver klara allt själv.

Samverkan

För att kunna möta individuella behov av stöd drivs StoppCenter i samverkan mellan Socialtjänsten, Polisen, Region Sörmland, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården.

Oro för att ett barn far illa

Är du orolig för hur ett barn har det eller misstänker att det far illa? Då bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa om hur du gör en orosanmälan.

StoppCenter

Våld i nära relation

Telefon:

 • Via Eskilstuna direkt: 016-710 10 00
  Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-12.00 och kl. 13.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00.

 • Om läget är akut – ring 112

Besöksadress

Postadress

632 20 Eskilstuna

Uppdaterad: 4 januari 2023