Våld och hot i nära relation

Har du blivit utsatt, bevittnat eller utsatt någon annan för våld i nära relation? Då kan du vända dig till oss på StoppCenter. Vi är en samlad resurs som möter kvinnor, män och barn i familjer där det förekommer våld. Du erbjuds stöd i olika former beroende av behov.

Våld kan se ut på olika sätt. Är du osäker på om det är våld du har upplevt kan du läsa mer här:

Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som exempelvis sparkar och slag, men också exempelvis hot och elaka ord (psykiskt våld) eller att någon förstör personliga ägodelar (materiellt våld). Våld kan leda till att den som blir utsatt gör saker mot sin vilja, eller att personen låter bli att göra saker den vill göra.

Olika typer av våld

 • Fysiskt våld, till exempel örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Det går att kategorisera våld från lindrigt till allvarligt, där lindrigt fysiskt våld kan vara ”skojbråk”, knuffar och slag på axeln. Det kan sedan övergå i att förövaren håller fast, gör illa och misshandlar sitt offer lindrigt. Allvarligt fysiska våld är exempelvis grov misshandel, tortyr och mord.
 • Psykiskt våld, till exempel hot, kontroll samt kränkande och nedsättande ord, både öga mot öga och via internet och mobiltelefoner. I psykiskt våld ingår även att leva under risk för nytt våld. Exempel på psykiskt våld, från lindrigt till allvarligt: elaka kommentarer, trakasserier, att bli retad eller utfryst. Detta kan övergå i systematiska kränkningar, mobbing och hot av olika slag. Allvarligt psykiskt våld är exempelvis hot mot offret och dennes anhöriga, samt psykisk tortyr.
 • Sexuellt våld, till exempel påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt. Sexuella trakasserier, prostitution, trafficking och könsstympning räknas också som våld. Exempel på sexuellt våld, från lindrigt till allvarligt: blickar, bilder, kommentarer och objektifiering, som kan övergå i oönskade kroppsberöringar, sexuella trakasserier och sexuellt ofredande. I sin allvarligaste form handlar det om sexuella övergrepp, våldtäkter, incest, sexslavhandel och sexualmord.
 • Materiellt våld, att någon slår sönder eller förstör exempelvis inredning, möbler, dagböcker och foton.
 • Ekonomiskt våld, exempelvis att tvingas skriva under handlingar och att inte få bestämma över sin egen ekonomi.
 • Försummelse, som främst gäller äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Försummelse är till exempel att medvetet ge felaktig medicinering och att låta någon bli lämnad utan tillsyn långa perioder.

Stödsamtal till dig som utsatts för våld eller hot om våld när:

 • Du är rädd för din partner
 • Du måste redogöra för din partner vad
  du gör
 • Du är utsatt för knuffar, sparkar och slag

Stödsamtal till dig som:

 • Pratar nedsättande till din partner
 • Försöker begränsa eller kontrollera din partners liv
 • Använder fysiskt våld mot din partner

Stödsamtal till barn i familjer där det förekommer våld eller hot om våld

Som barn får du:

 • Möjlighet att prata om våldet
 • Kunskap kring relationer och känslor
 • Hjälp att förstå att det inte är ditt fel

Anhörigstöd

StoppCenter erbjuder även stöd till anhöriga gällande frågor om våld i nära relation.

Vem är anhörig? Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. Du är en väldigt viktig och betydelsefull person som inte behöver klara allt själv.

Samverkan

För att kunna möta individuella behov av stöd drivs StoppCenter i samverkan mellan Socialtjänsten, Polisen, Region Sörmland, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården.

StoppCenter

Våld i nära relation

Besöksadress

Postadress

632 20 Eskilstuna

Öppettider

Vardagar: 8.00-17.00

Uppdaterad: 9 september 2021