Har du blivit utsatt, bevittnat eller utsatt någon för våld i nära relation? Om du är i en akut och farlig situation och behöver hjälp ska du ringa 112 annars kontaktar du StoppCenter. Då får du någon att prata med. Någon som lyssnar. Du är inte ensam.

Tänk på att du inte behöver ha blivit slagen, sparkad eller knuffad för att vara utsatt för våld. Våld kan se olika ut och kan fortsätta efter en separation. Det finns olika former, till exempel fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, digitalt, materiellt och sexuellt våld. Du som är orolig för att utsätta någon närstående för våld kan också få stöd. StoppCenter erbjuder olika former av stöd beroende av behov.

Alla är välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som exempelvis sparkar och slag, men också exempelvis hot och elaka ord (psykiskt våld) eller att någon förstör personliga ägodelar (materiellt våld). Våld kan leda till att den som blir utsatt gör saker mot sin vilja, eller att personen låter bli att göra saker den vill göra.

Olika typer av våld

 • Fysiskt våld, till exempel örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Det går att kategorisera våld från lindrigt till allvarligt, där lindrigt fysiskt våld kan vara ”skojbråk”, knuffar och slag på axeln. Det kan sedan övergå i att förövaren håller fast, gör illa och misshandlar sitt offer lindrigt. Allvarligt fysiska våld är exempelvis grov misshandel, tortyr och mord.
 • Psykiskt våld, till exempel hot, kontroll samt kränkande och nedsättande ord, både öga mot öga och via internet och mobiltelefoner. I psykiskt våld ingår även att leva under risk för nytt våld. Exempel på psykiskt våld, från lindrigt till allvarligt: elaka kommentarer, trakasserier, att bli retad eller utfryst. Detta kan övergå i systematiska kränkningar, mobbing och hot av olika slag. Allvarligt psykiskt våld är exempelvis hot mot offret och dennes anhöriga, samt psykisk tortyr.
 • Sexuellt våld, till exempel påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt. Sexuella trakasserier, prostitution, trafficking och könsstympning räknas också som våld. Exempel på sexuellt våld, från lindrigt till allvarligt: blickar, bilder, kommentarer och objektifiering, som kan övergå i oönskade kroppsberöringar, sexuella trakasserier och sexuellt ofredande. I sin allvarligaste form handlar det om sexuella övergrepp, våldtäkter, incest, sexslavhandel och sexualmord.
 • Digitalt våld innebär att någon övervakar, trakasserar eller kontrollerar dig, till exempel med hjälp av mobilen eller i sociala medier. Känner du dig tvungen att hela tiden avbryta det du gör för att svara? Är du rädd för att bli straffad eller skuldbelagd om du inte svarar med en gång? Känner du dig stressad och begränsad över att hela tiden hålla koll på telefonen för att kunna svara snabbt? I så fall kan messandet vara en form av digitalt våld.
 • Materiellt våld, att någon slår sönder eller förstör exempelvis inredning, möbler, dagböcker och foton.
 • Ekonomiskt våld, exempelvis att tvingas skriva under handlingar och att inte få bestämma över sin egen ekonomi.
 • Försummelse, som främst gäller äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Försummelse är till exempel att medvetet ge felaktig medicinering och att låta någon bli lämnad utan tillsyn långa perioder.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, som innebär att personer, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, utsätts för förtryck, kontroll och olika former av våld av sin familj men kanske även från släktmedlemmar. Familjen och släktens heder är det som är viktigast och därför är det viktigt att alla familjemedlemmar följer reglerna så att inte hedern blir skadad och familjen får skam över sig.

Med nära relation menas att det finns, eller har funnits, en nära och förtroendefull relation mellan den våldsutsatta och den som utövar våldet. En närstående kan till exempel vara en make/maka, sambo, pojkvän/flickvän, annan släkting, före detta partner eller vuxna barn.

När det gäller barn som utsätts av någon de har en nära relation med menas till exempel föräldrar, familjehemsföräldrar, syskon eller annan släkting.

Vi erbjuder stödsamtal för dig som:

 • Måste redogöra för din partner vad du gör
 • Är utsatt för knuffar, sparkar och slag
 • Vill ha hjälp att bearbeta tidigare våld
 • Är anhörig till någon som är utsatt för våld. Det kan handla om olika former av våld, till exempel fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt eller sexuellt våld.
 • Är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer om stödsamtal för dig som blivit utsatt för våld av en partner

Vi erbjuder stödsamtal för dig som:

 • Vill ha hjälp med att hantera konflikter med din partner
 • Har svårt att hantera ilska och frustration i relation till din partner
 • Vill sluta använda våld

Läs mer om stödsamtal för dig som har svårt att hantera konflikter med din partner

Det kan innebära att du blir bevakad och kontrollerad av en familjemedlem när du inte är hemma. Du kanske inte får sätta på dig vilka kläder du vill eller ha vilka vänner du vill. Du får kanske inte vara ute när eller var du vill utan måste alltid ha någon med dig.

StoppCenter erbjuder stöd och hjälp.

Läs mer om stöd för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

Vi erbjuder en serie samtal där du som barn får prata, rita, måla eller leka kring det du varit med om. Det är helt ok att bara komma och lyssna och få information. Samtalen sker enskilt och senare kan du som barn få möjlighet att vara med i grupp.

Som barn får du:

 • Möjlighet att prata om våldet
 • Kunskap kring relationer och känslor
 • Hjälp att förstå att det inte är ditt fel

Läs mer om stöd för barn och unga som upplevt våld i sin familj

StoppCenter erbjuder även stöd till anhöriga som har frågor om våld i nära relation.

Vem är anhörig? Du som är anhörig kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. Du är en väldigt viktig och betydelsefull person som inte behöver klara allt själv.

För att kunna möta individuella behov av stöd drivs StoppCenter i samverkan mellan Socialtjänsten, Polisen, Region Sörmland, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården.

Är du orolig för hur ett barn har det eller misstänker att det far illa? Då bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro. Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa om hur du gör en orosanmälan.

StoppCenter

Vi erbjuder stöd för dig som blivit utsatt, bevittnat eller utsatt någon annan för våld i nära relation. Vår personal har stor kunskap om våld i nära relation och hur det är att leva med våld. Både den som blir utsatt för våld och den som utsätter någon för våld kan få hjälp.

 

Om du är i en akut och farlig situation och behöver hjälp – ring 112

 

Om du är i en allvarlig situation och kan behöva skydd eller om du behöver rådgivning kring din situation så ska du kontakta oss. Vi gör tillsammans med dig en hot- och riskbedömning av läget just nu och hjälper dig i kontakt med sjukvård, polis och andra myndigheter.

 

Du kan också kontakta oss om du önskar stödsamtal kring din situation. Hos oss kan du få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Samtalen är kostnadsfria. Om du behöver hjälp att ansöka till socialtjänstens myndighetsdel för fler än fem samtal så hjälper vi dig med det. Du är inte ensam.

Telefon:

 • 016-710 10 00. Be att bli kopplad till StoppCenter.

  Telefontider: Helgfria vardagar: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-12.00 och kl. 13.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00.

Besöksadress

Postadress

632 20 Eskilstuna

Uppdaterad: 17 juni 2024