Vill du eller känner du någon som vill bryta en kriminell livsstil eller hoppa av en kriminell gruppering? Är du anhörig och behöver stöd? Kontakta Vägvalet på Socialtjänsten för att få vägledning och stöd.

Vägvalet på socialtjänsten gör en bedömning av vilket stöd du kan vara i behov av för att nå dina mål om ett liv utan kriminalitet. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Är du anhörig till någon med en kriminell livsstil är du också välkommen att kontakta Vägvalet för att få vägledning och stöd.

Är du orolig för ett barn eller misstänker att det far illa? Då kontaktar du socialtjänstens mottagningsenhetoch berättar om din oro.

Du kan också chatta med Socialtjänstenoch det går bra att vara anonym.

Avhopparverksamheten i Eskilstuna kommun

Avhopparverksamheten är en samverkan mellan Polis och socialtjänst. Verksamheten vänder sig till dig som bor i Eskilstuna kommun och vill ha stöd för att bryta med ditt kriminella liv. Börja med att kontakta Vägvalet på socialtjänsten.

Allt stöd till avhoppare grundar sig på en individuell bedömning. Du behöver inte göra en polisanmälan men det ställer krav på dig som vill hoppa av. Du får till exempel inte begå nya brott när du ingår i avhopparverksamheten.

Vägvalet

Vägvalet är en verksamhet för dig som har omvärderat ditt liv och vill ha hjälp med att bryta en kriminell livsstil eller hoppa av en kriminell gruppering. Vi vägleder och stöttar även anhöriga.

Till Vägvalet kan du komma för rådgivande och stödjande samtal.

Här kan du få stöd med:

 • att kontakta nödvändiga myndigheter och verksamheter.
 • att kontakta psykiatri och sjukvård.
 • att se över din ekonomiska situation.
 • att se över olika boendealternativ.
 • arbetsmarknadskontakter.
 • att bli medveten om hur dina tankemönster påverkar din vardag och hur du förändrar dem.
 • någon som följer med på möten och påminner dig om att passa tider.
 • att komma igång med fritidsaktiviteter.

Social insatsgrupp – SIG

Genom en social insatsgrupp får du kontakt med en samordnare som guidar dig att göra en förändring i ditt liv. Vi tittar på flera områden i ditt liv samtidigt. Det kan till exempel handla om sysselsättning, studier eller att få ett drogfritt liv. Målet är att hjälpa dig så att du inte utvecklar en kriminell livsstil. Eller för dig som vill lämna en kriminell livsstil.

I en social insatsgrupp samverkar myndigheter och verksamheter som exempelvis socialtjänst, polis, skola, kultur och fritid och/eller arbetsförmedling.

Vägvalet

Kontakta oss om du vill ha vägledning eller stöd för att bryta en kriminell livsstil. Är du anhörig till någon med en kriminell livsstil är du också välkommen att kontakta oss.

Telefon:

 • 016-710 54 72 

  Om du redan är aktuell inom socialtjänsten vänder du dig till din handläggare för att få hjälp med att få kontakt med oss.

Uppdaterad: 15 januari 2024