Om webbplatsen

Ansvaret för innehållet på webbplatsen följer verksamhetsansvaret enligt Eskilstuna kommuns styrmodell och informations- och kommunikationspolicy. Varje nämnd, kontor och förvaltning ansvarar för kommunikation om och från sin egen verksamhet.

Övergripande frågor

Generella frågor, synpunkter eller förslag på webbplatsens innehåll och utformning skickas i första hand till webbredaktionen.
E-post: webbredaktor@eskilstuna.se

Webbansvarig

Övergripande webbansvarig för eskilstuna.se är kommunstrateg Martina Manneh, Kommunledningskontoret.
Telefon: 016-710 55 05
E-post: martina.manneh@eskilstuna.se

Syfte med webbplatsen

Webbplatsen ska ge användare svar på de vanligaste frågorna rörande kommunens service, tjänster, uppdrag och åtaganden. Här ska du också kunna hitta kommunens digitala tjänster.

Uppdaterad: 30 september 2021