Här hittar du information om hur du kan få eller bli god man, förvaltare och förmyndare. En god man eller förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en person som av olika anledningar inte klarar det själv. Även du som redan är god man eller förvaltare hittar det du behöver här.

Telefontider

Ordinarie telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Avvikande telefontider: Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd.

Telefonnummer: 016-710 50 80

Vi har just nu väldigt hög arbetsbelastning och det kan därför påverka våra handläggningstider samt tillgänglighet.

Med anledning av den höga arbetsbelastningen kommer granskning av de årsräkningar prioriteras där ställföreträdaren begär arvode som en åtgärd för att korta ner tiden för arvodesutbetalningarna.

Under 2022 har flera åtgärder vidtagits för att skapa förutsättningar för mer tillfredsställande handläggningstider under kommande år och vi ber om er överseende med nuvarande situation.

Du som är god man/förvaltare kan lämna in årsräkningen digitalt via: Stf-provisum

De som föredrar att lämna in pappershandlingar hittar blanketterna hos Eskilstuna direkt i Värjans reception (Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna) eller i Strängnäs kommuns kontaktcenter (Nygatan 10 i Strängnäs). Möjligheten att skriva ut blanketterna själv hittar ni här: E-tjänster-och-blanketter

Kronofogden

Kronofogden har publicerat en webbutbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället. Du kan ta del av utbildningen via länken här: Dela din kunskap

Sparbanken Rekarne AB

Sparbanken Rekarne informerar om en ny digital tjänst för gode män och förvaltare som är framtagen för att underlätta i uppdraget under pandemin. Fullständig information hittas på Sparbanken Rekarnes hemsida

Eskilstuna kommun konsumentvägledning

Hur kan konsumentvägledarna hjälpa ställföreträdare i sina uppdrag

Eskilstuna kommun erbjuder konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter. Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledare till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Konsumentvägledarna arbetar förebyggande också genom att på olika sätt förmedla kunskap om konsumenträtt, reklam och påverkan, privatekonomi samt säker och miljömässigt hållbar konsumtion till exempelvis skolelever och föreningar.

Telefonkontakt 016-710 13 66 på telefontider:

  • Måndag kl. 9.00-11.00
  • Tisdag kl. 9.00-10.00
  • Torsdag kl. 9.00-10.00

E-post eller via vår e-tjänst hela dygnet:

E-post: konsument@eskilstuna.se

E-tjänst: Länk till e-tjänsten

Om vi har stängt går det bra att kontakta Hallå konsument på 0771-525 525

Eskilstuna kommun budget- och skuldrådgivare

Vi på budget- och skuldrådgivningen vill uppmärksamma er om vår verksamhet.

Eskilstuna Kommun erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning till kommunens alla invånare. Vi kan också ge er ställföreträdare vägledning och rådgivning vid en skuldsaneringsansökan eller kring er huvudmans ekonomiska situation i övrigt.

Budget- och skuldrådgivningen arbetar också förebyggande genom att förmedla kunskap om privatekonomi.

Ni når oss på 016-710 25 00 under följande tider:

Telefontid:
Måndag-onsdag kl. 10.00-11.30.
Torsdag kl. 12.30-14.00

E-post: budgetradgivarna@eskilstuna.se

Webbplats: Budget- och skuldrådgivning - Eskilstuna kommun

Välkommen att ta kontakt med oss!

Med vänliga hälsningar
Birgitta Jonzon, Björn Sundkvist, Elisabeth Martinius Nilsson och Katarina Björklid

Pensionsmyndigheten

Viktig information från Pensionsmyndigheten om bostadstillägg Pdf, 243 kB.

Överförmyndarkontoret

Telefon:

  • Ordinarie telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

  • Avvikande telefontider: Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd.

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 3 mars 2023