Här hittar du information om hur du kan få eller bli god man, förvaltare och förmyndare. En god man eller förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en person som av olika anledningar inte klarar det själv. Även du som redan är god man eller förvaltare hittar det du behöver här.

Med anledning av kriget i Ukraina tar vi gärna emot intresseanmälningar från alla som kan tänka sig att ställa upp som gode män för de ensamkommande barn som kommer till Eskilstuna eller Strängnäs. Du hittar den digitala intresseanmälan under fliken Bli god man.

Nyheter

Du som har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare hittar även nyheter som rör ditt uppdrag här.

Vi har just nu väldigt hög arbetsbelastning och det kan därför påverka våra handläggningstider samt tillgänglighet.

Med anleding av den höga arbetsbelastningen kommer granskning av de årsräkningar prioriteras där ställföreträdaren begär arvode som en åtgärd för att korta ner tiden för arvodesutbetalningarna.

Under 2022 har flera åtgärder vidtagits för att skapa förutsättingar för mer tillfredsställande handläggnignstider under kommande år och vi ber om er överseende med nuvarnade situation.

Aktuell statistik om granskning av årsräkningar för 2021

Vecka 19: Vi har granskat 290 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.
Vecka 20: Vi har granskat 304 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.
Vecka 21: Vi har granskat 321 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.
Vecka 22: Vi har granskat 340 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.
Vecka 23: Vi har granskat 356 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.
Vecka 24: Vi har granskat 371 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.
Vecka 25: Vi har granskat 391 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.

Vecka 29: Vi har granskat 446 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.

Vecka 33: Vi har granskat 473 årsräkningar av 962 årsräkningar som har inkommit i tid.

Nu är det snart dags att lämna in redovisningen för år 2021. Ni är välkomna att göra det via e-tjänsten Valter som ni hittar här: Valter

De som föredrar att lämna in pappershandlingar hittar blanketterna hos Eskilstuna direkt i Värjans reception (Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna) eller i Strängnäs kommuns kontaktcenter (Nygatan 10 i Strängnäs). Möjligheten att skriva ut blanketterna själv hittar ni här: E-tjänster-och-blanketter

En god man eller förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

Ansöka om ersättning

De ersättningar som går att ansöka om digitalt som ställföreträdare är:

  • Ansökan om bostadstillägg
  • Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Ansökan om sjukersättning
  • Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter
  • Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

Beställa underlag inför årsredovisningen

Från januari 2022 kan en ställföreträdare beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Läs mer hos Försäkringskassan

Länk till nyhet: Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Länk till: Anvisning av digitala tjänster Powerpoint, 209 kB.

Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs har beslutat att under närmaste åren verka för en mer digitaliserad verksamhet. Första steget i processen är byte av ärendehanteringssystem för överförmyndarkontoret som har skett under juni 2021.

Nu har vi lanserat en ny e-tjänst för redovisning av räkenskaper som heter Valter. I e-tjänsten kan alla typer av räkningar redovisas samt olika ansökningar kan göras.

Betänkandet kring ställföreträdarskapet är på remissrunda. Utredningens syfte var bland annat att se hur ställföreträdare kan få ett mer kvalitativt stöd under sitt uppdrag och även hur huvudmännens ställning kan stärkas. Om du är intresserad av att veta mer kring vilka förslag som lämnats i betänkandet kan du läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Högsta domstolen har meddelat prejudikat avseende en god man respektive en förvaltares behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad för sin huvudman. Högsta domstolens bedömning är att förordnade ställföreträdare endast under vissa förutsättningar är behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad i de fall där den enskilde inte själv kan uttrycka sin mening. (se punkt 20 respektive 21 i domskäl) samtidigt som HD är tydliga på att en förordnad ställföreträdare måste anses ha rätt att företräda sin huvudman när den andra maken ansöker om äktenskapsskillnad (se punkt 21 respektive 22 i domskäl).

Läs mer på Högsta domstolens webbplats

Mälardalens universitet har i samverkan med överförmyndarnämnden under de senaste åren undersökt hur huvudmän upplever sitt egna ställföreträdarskap. Förstudien är unik i sitt slag och förhoppningen är att fortsätta forska i ämnet. Överförmyndarnämnden är otroligt stolta över att få vara en del av detta viktiga arbete som kan komma att bli vägledande för överförmyndarverksamheter i landet.

Om du är nyfiken på förstudien kan du läsa den i sin helhet här.

Kronofogden

Kronofogden har publicerat en webbutbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället. Du kan ta del av utbildningen via länken här: Dela din kunskap

Sparbanken Rekarne AB

Sparbanken Rekarne informerar om en ny digital tjänst för gode män och förvaltare som är framtagen för att underlätta i uppdraget under pandemin. Fullständig information hittas på Sparbanken Rekarnes hemsida

Eskilstuna kommun konsumentvägledning

Hur kan konsumentvägledarna hjälpa ställföreträdare i sina uppdrag

Eskilstuna kommun erbjuder konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter. Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledare till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Konsumentvägledarna arbetar förebyggande också genom att på olika sätt förmedla kunskap om konsumenträtt, reklam och påverkan, privatekonomi samt säker och miljömässigt hållbar konsumtion till exempelvis skolelever och föreningar.

Telefonkontakt 016-710 13 66 på telefontider:

  • Måndag kl. 9.00-11.00
  • Tisdag kl. 9.00-10.00
  • Torsdag kl. 9.00-10.00

E-post eller via vår e-tjänst hela dygnet:

E-post: konsument@eskilstuna.se

E-tjänst: Länk till e-tjänsten

Om vi har stängt går det bra att kontakta Hallå konsument på 0771-525 525

Eskilstuna kommun budget- och skuldrådgivare

Vi på budget- och skuldrådgivningen vill uppmärksamma er om vår verksamhet.

Eskilstuna Kommun erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning till kommunens alla invånare. Vi kan också ge er ställföreträdare vägledning och rådgivning vid en skuldsaneringsansökan eller kring er huvudmans ekonomiska situation i övrigt.

Budget- och skuldrådgivningen arbetar också förebyggande genom att förmedla kunskap om privatekonomi.

Ni når oss på 016-710 25 00 under följande tider:

Telefontid:
Måndag-onsdag kl. 10.00-11.30.
Torsdag kl. 12.30-14.00

E-post: budgetradgivarna@eskilstuna.se

Webbplats: Budget- och skuldrådgivning - Eskilstuna kommun

Välkommen att ta kontakt med oss!

Med vänliga hälsningar
Birgitta Jonzon, Björn Sundkvist, Elisabeth Martinius Nilsson och Katarina Björklid

Pensionsmyndigheten

Viktig information från Pensionsmyndigheten om bostadstillägg Pdf, 243 kB.

Uppdaterad: 23 september 2022