Här hittar du information om hur du kan få eller bli god man, förvaltare och förmyndare. En god man eller förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en person som av olika anledningar inte klarar det själv. Även du som redan är god man eller förvaltare hittar det du behöver här.

Nyheter

Du som har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare hittar även nyheter som rör ditt uppdrag här:

Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs har beslutat att under närmaste åren verka för en mer digitaliserad verksamhet. Första steget i processen är byte av ärendehanteringssystem för överförmyndarkontoret under juni 2021. Systembytet kommer innebära viss tillfällig reducering av telefontider och kan även innebära viss fördröjning i handläggnignen. Vi ber om överseende under införandetiden för att sedan se fram emot en mer digital vardag!

Under hösten/vintern 2021 kommer en ny e-tjänst i e-Wärnas ställe införas. Mer information kommer senare men ni är redan nu välkomna att titta på en demo-film om e-tjänsten: https://www.provisum.se/e-tjaumlnsterna.html

Betänkadet kring ställfäreträdarskapet är på remissrunda. Utredningens syfte var bland annat att se hur ställföreträdare kan få ett mer kvalitativt stöd under sitt uppdrag och även hur huvudmännens ställning kan stärkas. Om du är intresserad av att veta mer kring vilka förslag som lämnats i betenkändet kan du läsa mer om detta på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201944/

Högsta domstolen har meddelat prejudikat avseende en god man respektive en förvaltares behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad för sin huvudman.Högsta domstolens bedömning är att förordnade ställföreträdare endast under vissa förutsättningar är behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad i de fall där den enskilde inte själv kan uttrycka sin mening. (se punkt 20 respektive 21 i domskäl) samtidigt som HD är tydliga på att en förordnad ställföreträdare måste anses ha rätt att företräda sin huvudman när den andra maken ansöker om äktenskapsskillnad (se punkt 21 respektive 22 i domskäl) https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2020/82552/

Kronofogden har publicerat en webbutbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället. Du kan ta del av utbildningen via länken här: Dela din kunskap

Sparbanken Rekarne informerar om en ny digital tjänst för gode män och förvaltare som är famtagen för att underlätta i uppdraget under pandemin. Fullständig information hittas på Sparbanken Rekarnes hemsida

Telefontider överförmyndarkontoret

Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

016-710 50 80

Telefon:

  • Avvikande telefontider

    • Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd.
    • Telefontiden är stängt den 21, 27 oktober och den 11 november.

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 30 september 2021