Här hittar du din karta över Eskilstuna. Vi producerar och levererar kartor, geografisk information och 3D-modeller. Kartinformationen lagras digitalt och är tillgänglig för kommunens förvaltningar, bolag och invånare.

Eskilstunakartan är kommunens egna karttjänst som ger dig möjlighet att se platsbunden information via webben. Kartan innehåller många olika lager med information.

Genom att klicka på den blå plusknappen längst ned till höger i lagermenyn kan du lägga till eller ta bort information. Vi hjälper dig gärna och vi vill ha din hjälp att göra Eskilstunakartan ännu bättre.

Mälardalskartan är ett projekt inom samarbetet Fyra Mälarstäder, där Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås ingår.

I kartan kan du bland annat hitta information om ledig näringslivsmark och detaljplaner – inte bara för en av städerna utan för alla fyra. Informationen som kartan erbjuder kommer att utvecklas och uppdateras med andra typer av tjänster framöver.

Samarbetet Fyra Mälarstäder ska bland annat fokusera på att underlätta för företagsetableringar, förbättrade kommunikationer, att skapa attraktivt boende och ta hand om vår gemensamma resurs Mälaren. Tillsammans är vi en stark tillväxtregion, där det idag bor cirka 315 000 invånare.

Mälardalskartan kommer att fungera som en synliggörare och naturlig kanal att nå ut med information rörande samarbetet.

Detaljplaner, ritningar och kartor är något som många tycker är svårt att förstå. Modeller kan ge en bättre bild av ritningar och planerade byggnationer, parker och trafiklösningar.

Vi använder fysiska stadsmodeller och olika digitala varianter till exempel 3D-modeller. Våra modeller används både av handläggare och vid utställningar.

Eskilstuna i trämodell

Modellverkstaden har omkring 500 modeller i den minsta skalan (1:1000). Modellerna visar ett område som sträcker sig från Mälaren i norr och till Skogstorp i söder, från Gustavsborg i väster och Odlaren i öster. Tillsammans täcker dessa en yta av 110 kvadratmeter.

Eskilstunas centrala stadsdelar och Torshälla finns även som modell i en större skala (1:400) och den täcker en yta av 40 kvadratmeter.

Många olika modeller

Under en planeringsprocess kan det hända att det förekommer flera förslag och därför finns det flera modeller på samma objekt. Alla modeller sparas, även när de blivit inaktuella. Det går alltså att återskapa staden i modellform och det är möjligt att både se hur staden sett ut och hur den var tänkt att bli.

Grundkartan används för att göra detaljplaner. Grundkartan är kommunens baskarta uppdaterad med den senaste fastighetsinformationen.

Baskartan

I baskartan lagras objekt som t.ex. vägar, byggnader, staket, strandlinjer och vissa typer av anläggningar med mer. Objekten har mätts in av olika anledningar och vid olika tillfällen. Det innebär att objekten i kartan inte alltid ligger på exakt rätt plats i jämförelse med verkligheten.

Idag uppdaterar vi främst baskartan när en ny detaljplan ska tas fram eller när något har byggts och den nya anläggningen eller byggnaden har mätts in. Övriga delar av kartan har inte uppdaterats på länge. Är det viktigt att alla objekt i kartan ligger på exakt rätt plats så behöver du beställa en grundkarta. Vid ett uttag ur kommunens baskarta så levereras också fastighetsgränser och gränspunkter från Lantmäteriet.

Behöver du en baskarta? Maila gissupport@eskilstuna.se.

Fastighetsutredning

Kvaliteten på fastighetskartan är mycket varierande. Fastighetsindelningen visar inte alltid rätt och är inte juridiskt gällande. En fastighetsutredning bör vara utförd innan grundkartan tas fram.

Fastighetsutredning innebär en genomgång av samtliga berörda förrättningsakter för att kunna bedöma omfattningen och läget på fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och fastighetsanknutna rättigheter.

I utredningen ingår även lägeskontroll av gränsmarkeringar inom planområdet. När utredningen är klar kommer handläggaren berätta om du behöver en fastighetsbestämning från Lantmäteriet.

Har du en fråga eller beställning? Vänd dig till Supporten för geografisk information.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Kontakta oss via e-post och telefon vardagar mellan 09.00-12.00

Uppdaterad: 27 september 2021