Här hittar du din karta över Eskilstuna. Vi producerar och levererar kartor, geografisk information och 3D-modeller. Kartinformationen lagras digitalt och är tillgänglig för kommunens förvaltningar, bolag och invånare.

Eskilstunakartan är kommunens egna karttjänst som ger dig möjlighet att se platsbunden information via webben. Kartan innehåller många olika lager med information.

Genom att klicka på den blå plusknappen längst ned i lagermenyn kan du lägga till eller ta bort information. Du får gärna tipsa andra om den här möjligheten. Vi hjälper dig gärna och vi vill ha din hjälp att göra Eskilstunakartan ännu bättre.

Mälardalskartan är ett projekt inom samarbetet Fyra Mälarstäder, där Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås ingår.

I kartan kan du bland annat hitta information om ledig näringslivsmark och detaljplaner – inte bara för en av städerna utan för alla fyra. Informationen som kartan erbjuder kommer att utvecklas och uppdateras med andra typer av tjänster framöver.

Samarbetet Fyra Mälarstäder ska bland annat fokusera på att underlätta för företagsetableringar, förbättrade kommunikationer, att skapa attraktivt boende och ta hand om vår gemensamma resurs Mälaren. Tillsammans är vi en stark tillväxtregion, där det idag bor cirka 315 000 invånare.

Mälardalskartan kommer att fungera som en synliggörare och naturlig kanal att nå ut med information rörande samarbetet.

Detaljplaner, ritningar och kartor är något som många tycker är svårt att förstå. Modeller kan ge en bättre bild av ritningar och planerade byggnationer, parker och trafiklösningar.

Vi använder fysiska stadsmodeller och olika digitala varianter till exempel 3D-modeller. Våra modeller används både av handläggare och vid utställningar.

Eskilstuna i trämodell
Modellverkstaden har omkring 500 modeller i den minsta skalan (1:1000). Modellerna visar ett område som sträcker sig från Mälaren i norr och till Skogstorp i söder, från Gustavsborg i väster och Odlaren i öster. Tillsammans täcker dessa en yta av 110 kvadratmeter.

Eskilstunas centrala stadsdelar och Torshälla finns även som modell i en större skala (1:400) och den täcker en yta av 40 kvadratmeter.

Många olika modeller
Under en planeringsprocess kan det hända att det förekommer flera förslag och därför finns det flera modeller på samma objekt. Alla modeller sparas, även när de blivit inaktuella. Det går alltså att återskapa staden i modellform och det är möjligt att både se hur staden sett ut och hur den var tänkt att bli.

Har du en fråga eller beställning? Vänd dig till Supporten för geografisk information.

Supporten för geografisk information

Vi jobbar med kartor, geografisk information och 3D-modeller. Vi svarar på frågor om till exempel adresser och Eskilstunakartan. Dessutom hjälper vi till vid beställning av olika kartprodukter och geografisk information.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Kontakta oss via e-post och telefon vardagar mellan 09.00-12.00

Uppdaterad: 6 maj 2021