Kontaktuppgifter biståndskontoret

Biståndskontoret i Eskilstuna kommun består av en mottagningsenhet och två utredningsenheter. Mottagningsenheten är kontaktvägen in för nya ärenden. På mottagningsenheten arbetar biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Mottagningsenheten

Mottagningsenheten är kontaktvägen in för nya ärenden. Enheten hjälper till i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi ger råd, svarar på frågor och kan hjälpa till med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan.

Du som söker bistånd för första gången kan gärna använda biståndskontorets e-tjänster. Följande e-tjänster finns i dagsläget:

Utredningsenheter

På utredningsenheterna arbetar biståndshandläggare med inriktning mot personer med funktionsnedsättning. respektive äldre. Ärenden från mottagningsenhet slussas till utredningsenheterna, där den som behöver hjälp får kontakt med en egen handläggare. Du som har pågående ärende hos biståndskontoret ska kontakta din biståndshandläggare direkt.

Biståndshandläggare område funktionshinder, för pågående ärenden

För dig som har pågående ärende, kontakta din biståndshandläggare direkt. Telefontiden är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30-9.30, onsdag klockan 13.30-14.30. Biståndshandläggaren är tillgänglig på sin telefon övriga tider i mån av tid. Om du inte kan numret till din biståndshandläggare, kontakta Eskilstuna direkt på 016- 710 10 00. Om du inte vet vem som är din biståndshandläggare kan du skicka e-post till vof.utredning.funk@eskilstuna.se.

Biståndshandläggare område äldre, för pågående ärenden

För dig som har pågående ärende, kontakta din biståndshandläggare direkt. Telefontiden är måndag-fredag klockan 8.30-9.30. Biståndshandläggaren är tillgänglig på sin telefon övriga tider i mån av tid. Om du inte kan numret till din biståndshandläggare, kontakta Eskilstuna direkt på 016- 710 10 00. Om du inte vet vem som är din biståndshandläggare kan du skicka e-post till vof.utredning.aldre@eskilstuna.se.

Biståndskontorets uppdrag

Biståndskontorets huvuduppgift är att utreda behov och besluta kring bistånd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det kan exempelvis handla om hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller daglig verksamhet och sysselsättning. Biståndskontoret utreder och beslutar också om bostadsanpassningsbidrag och avgifter för beviljade insatser.

Mottagningsenheten biståndskontoret

Hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du kan få råd, svar på frågor, hjälp med att ansöka om stöd eller att göra en orosanmälan. Du som har pågående ärenden ska kontakta din handläggare direkt.

Telefon:

  • 016-710 52 60, Måndag, tisdag och torsdag kl.10.00-16.00. Onsdag kl.13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 10.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00. Fredag kl. 10.00-15.00. Stängt för lunch kl. 12.00-13.00.

Avgiftshandläggare

Telefon:

Bostadsanpassning biståndskontoret

Handläggare som besvarar frågor och beslutar om bidrag för bostadsanpassning. Handläggarna jobbar i olika områden, se fördelning i Eskilstunakartan.

Telefon:

Uppdaterad: 19 oktober 2023