Anslagstavla

Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.

Tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden

Just nu finns det inga tillkännagivanden om kommunfullmäktigesammanträden publicerade.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Övriga tillkännagivanden

Överklaga beslut

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Läs mer om att överklaga beslut

Vad publiceras på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om:

  • Kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder och utskott. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokoll justerats.
  • Övriga tillkännagivanden, exempelvis vissa delegationsbeslut och kungörelser som vi enligt lag är skyldiga att anslå.

Jessica Hänninen

Kommunsekreterare

Eskilstuna Direkt

Eskilstuna Direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Värjan: Måndag-fredag kl. 7.30-16.00

Torshälla: Stängt

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 8.00-16.30
Fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 26 januari 2024