Tillgänglighets­redogörelser

Den här sidan beskriver hur Eskilstuna kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service sina webbplatser. Eventuella kända tillgänglighetsproblem redovisas och information om hur du kan rapportera brister till oss finns här.

Eskilstuna kommun står bakom de här webbplatserna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan så beskriver vi hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Eskilstuna kommuns webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Använd kontaktformuläret längst ner på sidan för att meddela oss, skicka e-post eller ringa.

Svarstiden är normalt 1 arbetsdag.

Lista över tillgänglighetsredogörelser för kommunala webbplatser

Tillgänglighet för eskilstuna.se

Webbplats: eskilstuna.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

 • Många dokument är ännu inte tillgängliga, främst gäller detta inskannade dokument och sammanträdeshandlingar.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmerna saknar syntolkning.
 • Filmer från kommunfullmäktige är inte syntolkade.
 • Det kan finnas diagram som saknar beskrivande text.
 • Beskrivande texter kopplat till formulärfält fungerar inte optimalt. Felet är påtalat till leverantören.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara fullt läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Senaste bedömningen gjordes den 19 januari 2024.
Webbplatsen publicerades den 28 april 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 januari 2024.

Tillgänglighet för sjalvservice.eskilstuna.se

Webbplats: sjalvservice.eskilstuna.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

 • Sidorna saknar rubrik och korrekt rubrikstruktur.
 • Användaren förvarnas inte alltid om att en länk öppnas i ett nytt fönster/flik.
 • Sidan saknar <nav>-element.
 • Sidan saknar <main>-element.
 • Sidan saknar en utpekad sök-funktion.
 • Sidan har ett fel i html-koden som bryter mot WCAG.
 • Sidan har ett flertal fel i html-koden utöver WCAG.
 • Sidan har ett flertal formulärobjekt med placeholdertext som inte tycks upprepas någon annanstans.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Formulärsobjekt som saknar beskrivning eller har för kort beskrivning.
 • Vissa bilder har inte, eller har en för kort beskrivning, en så kallad alt-text. Det innebär att användare som inte ser bilden inte får en likvärdig beskrivning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer att komponenter har för låg färgkontrast mot intilliggande färger.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Senaste bedömningen gjordes den 17 mars 2023.
Webbplatsen publicerades den 15 augusti 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 17 mars 2023.

Tillgänglighet för de kommunala gymnasieskolornas webbplatser

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

De här webbplatserna bygger på samma mallar och är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

 • Ett fåtal dokument är inte tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmerna saknar syntolkning.
 • Beskrivande texter kopplat till formulärfält fungerar inte optimalt. Felet är påtalat till leverantören.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Senaste bedömningen gjordes den 19 januari 2024.
Webbplatsen publicerades den 13 november 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 januari 2024.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

De här webbplatserna bygger på samma mallar och är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

 • Många dokument är ännu inte tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmerna saknar syntolkning.
 • Beskrivande texter kopplat till formulärfält fungerar inte optimalt. Felet är påtalat till leverantören.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara fullt läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Senaste bedömningen gjordes den 17 januari 2024.
Webbplatsen publicerades den 28 april 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 januari 2024.

bibliotek.eskilstuna.se

Vi känner till följande brister

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder saknar eller har för korta textalternativ (alt-texter).

Länkar

Vissa länkar förvarnar ej om att länken öppnas i ett nytt fönster.
Möjligen är länktexten inte tillräckligt beskrivande.

Rubriker

Vissa sidor har överhoppade nivåer i rubrikstrukturen.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatsen publicerades: 7 oktober 2019.
Redogörelsen uppdaterades: 13 oktober 2020.

eskilskallan.eskilstuna.se

Vi känner till följande brister

Länkar

Vissa länkar förvarnar ej om att länken öppnas i ett nytt fönster.
Möjligen är länktexten inte tillräckligt beskrivande.

Rubriker

Vissa sidor har överhoppade nivåer i rubrikstrukturen.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Formulär

Formulärsobjekt som saknar beskrivning.
Beskrivningen av formulärsobjektet är inte inlagd på ett bra sätt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatsen publicerades: Hösten 2016.
Redogörelsen uppdaterades: 13 oktober 2020.

evenemang.eskilstuna.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder

 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmerna saknar syntolkning.
 • Filmer från kommunfullmäktige är inte syntolkade.
 • Det kan finnas diagram som saknar beskrivande text.
 • Beskrivande texter kopplat till formulärfält fungerar inte optimalt. Felet är påtalat till leverantören.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara fullt läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Senaste bedömningen gjordes den 17 januari 2024.
Webbplatsen publicerades 8 juni 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 19 januari 2024.

www.studyalong.se/eskilstunamusikskola

Vi känner till följande brister:

Länkar

Vissa länkar förvarnar ej om att länken öppnas i ett nytt fönster.
Vissa länkar har ej tillräckligt beskrivande länktext.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Formulär

Formulärsobjekt som saknar beskrivning.
Beskrivningen av formulärsobjektet är inte inlagd på ett bra sätt.

Tabeller

Vissa tabeller saknar rubrikcell i översta raden

Språk

Vissa sidor har svårt språk på sidan enligt LIX.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatsen publicerades: 15 januari 2018.
Redogörelsen uppdaterades: 13 oktober 2020.

varkiv.eskilstuna.se

Vi känner till följande brister:

Länkar

Vissa länkar har ej tillräckligt beskrivande länktext.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Formulär

Formulärsobjekt som saknar beskrivning.
Beskrivningen av formulärsobjektet är inte inlagd på ett bra sätt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tidpunkt för rättning av brister

Vissa ovanstående brister kommer att rättats till löpande under 2021 och andra vid ny upphandling av webbplats.

Webbplatsen publicerades: Oklart.
Redogörelsen uppdaterades: 13 oktober 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dokument som är publicerade innan 2018-09-23.
 • Videofilmer publicerade innan 2020-09-23.

Hur vi testat webbplatserna

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av våra webbplatser med följande verktyg:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta oss för att rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande vis:


Beskriv vilka brister du hittat.

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig.
Uppdaterad: 26 januari 2024