Sök i kommunens diarium

Här kan du hitta en del av kommunens handlingar. Det kan handla om ansökningar, remisser, motioner med mera. Dessa handlingar kommer till kommunen till exempel genom brev eller e-post och kopplas oftast till olika ärenden.

Hitta postlista

För att se dagens postlista (inkomna/upprättade dokument) kryssar du i Dokument och på Datum fyller du i dagens datum i både från och till fältet.

Sök på specifikt diarienummer

För att hitta handlingar knutet till ett specifikt diarienummer (exempelvis 2016:100) fyller du i detta nummer i Fritextfältet. Alla ärenden och dokument knutna till detta nummer visas då i sökträffen. OBS! Tänk på att ange ett datumintervall som inkluderar diarienumrets årtal för att få relevanta sökträffar.

Sök på datumintervall

I diariet finns information om handlingar som har registrerats under den senaste tiden, ca en till två månader bakåt i tiden. Tänk på att en sökning som sträcker sig över stora datumintervall resulterar i många sökträffar och kan därmed generera en långsam sökning.

Sortering

Sökresultatet är sorterad efter datum med det senaste datumet överst.

Mer information om ett ärende

Vill du få ytterligare information om något ärende eller ta del av dokument som inte är publicerade kan du vända dig till respektive förvaltnings registrator eller till Eskilstuna direkt via e-post till info@eskilstuna.se.

OBS! Om sökfälten inte visas, ladda då om sidan så dyker de upp.

Ange minst ett alternativ att söka efter

Uppdaterad: 25 oktober 2022