Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Här kan du ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Eskilstuna kommuns socialtjänst via chatt. Chattarna kan till exempel handla om barn och ungdomar, missbruk, familjerätt eller annat som rör socialtjänstens område.

Om det gäller frågor kring vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd eller arbetsmarknad så ska du kontakta Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Om det gäller frågor kring äldreomsorg, LSS eller socialpsykiatri så ska du kontakta biståndskontoret.

Uppdaterad: 5 maj 2022