Se oss - för barn och unga som upplevt våld i sin familj

Se oss är en verksamhet som träffar barn och unga i åldern 4-20 år som upplevt våld i sin familj. Att uppleva våld kan bland annat innebära att se eller höra våld mellan sina föräldrar eller att själv bli utsatt för våld.

Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som exempelvis sparkar och slag, men också exempelvis hot och elaka ord (psykiskt våld) eller att någon förstör personliga ägodelar (materiellt våld). Våld kan leda till att den som blir utsatt gör saker mot sin vilja, eller att personen låter bli att göra saker den vill göra.

Olika typer av våld

 • Fysiskt våld, till exempel örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Det går att kategorisera våld från lindrigt till allvarligt, där lindrigt fysiskt våld kan vara ”skojbråk”, knuffar och slag på axeln. Det kan sedan övergå i att förövaren håller fast, gör illa och misshandlar sitt offer lindrigt. Allvarligt fysiska våld är exempelvis grov misshandel, tortyr och mord.
 • Psykiskt våld, till exempel hot, kontroll samt kränkande och nedsättande ord, både öga mot öga och via internet och mobiltelefoner. I psykiskt våld ingår även att leva under risk för nytt våld. Exempel på psykiskt våld, från lindrigt till allvarligt: elaka kommentarer, trakasserier, att bli retad eller utfryst. Detta kan övergå i systematiska kränkningar, mobbing och hot av olika slag. Allvarligt psykiskt våld är exempelvis hot mot offret och dennes anhöriga, samt psykisk tortyr.
 • Sexuellt våld, till exempel påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt. Sexuella trakasserier, prostitution, trafficking och könsstympning räknas också som våld. Exempel på sexuellt våld, från lindrigt till allvarligt: blickar, bilder, kommentarer och objektifiering, som kan övergå i oönskade kroppsberöringar, sexuella trakasserier och sexuellt ofredande. I sin allvarligaste form handlar det om sexuella övergrepp, våldtäkter, incest, sexslavhandel och sexualmord.
 • Digitalt våld innebär att någon övervakar, trakasserar eller kontrollerar dig, till exempel med hjälp av mobilen eller i sociala medier. Känner du dig tvungen att hela tiden avbryta det du gör för att svara? Är du rädd för att bli straffad eller skuldbelagd om du inte svarar med en gång? Känner du dig stressad och begränsad över att hela tiden hålla koll på telefonen för att kunna svara snabbt? I så fall kan messandet vara en form av digitalt våld.
 • Materiellt våld, att någon slår sönder eller förstör exempelvis inredning, möbler, dagböcker och foton.
 • Ekonomiskt våld, exempelvis att tvingas skriva under handlingar och att inte få bestämma över sin egen ekonomi.
 • Försummelse, som främst gäller äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Försummelse är till exempel att medvetet ge felaktig medicinering och att låta någon bli lämnad utan tillsyn långa perioder.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, som innebär att personer, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, utsätts för förtryck, kontroll och olika former av våld av sin familj men kanske även från släktmedlemmar. Familjen och släktens heder är det som är viktigast och därför är det viktigt att alla familjemedlemmar följer reglerna så att inte hedern blir skadad och familjen får skam över sig.

Vi erbjuder en serie samtal där barnet på olika sätt får prata, rita, måla och leka kring det man varit med om. Det är helt ok att bara komma och lyssna samt få information. Samtalen sker enskilt och senare kan barnet även få möjlighet att vara med i grupp.

Målet med samtalen är:

 • Att få möjlighet att prata om våldet.
 • Få information om hur man kan påverkas när man varit med om våld.
 • Förstå att det inte är ditt fel.
 • Veta att du är bra precis som du är.
 • Öka tilliten till vuxna.
 • Få hjälp att lägga händelserna bakom sig.
 • Förmedla hopp.

Under samtalen arbetar vi med olika pedagogiska material som anpassas efter barnets ålder.

StoppCenter – Se oss

Kontakta oss genom att ringa StoppCenters mottagning. Om du har en handläggare på socialtjänsten kan hen också hjälpa dig att komma till oss.

 

Om du är i en akut och farlig situation och behöver hjälp – ring 112

Telefon:

 • 016-710 10 00. Be att bli kopplad till StoppCenter.

 • Telefontider: Helgfria vardagar: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-12.00 och kl. 13.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00.

Besöksadress

Postadress

632 20 Eskilstuna

Uppdaterad: 16 juni 2023