Gifta sig borgerligt

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Beställ senast 14 dagar före önskat vigseldatum.

Läs igenom informationen här nedan innan du påbörjar beställningen.

Ansök om hindersprövning

Ansök om hindersprövning på skatteverket.se.

När ansökan är godkänd skickar Skatteverket blanketterna "Intyg hinders­prövning" och ”Intyg vigsel" till er. Intygen är giltiga i fyra månader och måste vara Eskilstuna kommun tillhanda senast 7 dagar innan vigseln. Om så inte sker avbokas vigseln.

På skatteverket.se finns även information om namnbyte.

Tid och plats för vigsel

Vigsel sker i första hand vardagar klockan 9.00-16.00 i Eskilstuna stadshus. Antalet gäster i stadshuset är begränsat till 20 personer. Båda ska ha med sig giltig legitimation till vigseln.

Önskemål om annan tid och plats anger ni i beställningen. Om vigseln ska ske utanför Eskilstuna kommun betalar ni reseersättning till vigsel­förrät­taren med 25 kr per mil.

Välj vigselvittnen

Utse två vittnen. De ska ha fyllt 18 år. Om ni har svårt att hitta vittnen och vigseln äger rum i stads­huset vardagar måndag - torsdag klockan 9.00-15.00, fredagar samt dag före röd dag 9.00-13.00 kan vi ordna vittnen.

Språk och tolkning

Kommunen erbjuder vigslar på svenska och engelska. Det är viktigt att ni båda förstår vad som sägs under ceremonin.

Vid behov av tolk så kan ni själva anlita och betala utbildad tolk. Vidimerad kopia av tolkens grundläggande tolkutbildning bifogar ni i ansökan, eller skickar separat.

Vi kan hjälpa till med att anlita tolk men då behöver ni kontakta oss, kostnaden av tolk står ni för.

  • Vigselparet kan inte tolka åt varandra och heller inte använda barn, vänner eller bekanta för tolkning.
  • Vigselparet betalar eventuell reseersättning till tolken.
  • Tolken kan vara vigselvittne.

Avgift för er som inte tillhör Eskilstuna kommun

Är den ena parten tillhörande Eskilstuna kommun, eller båda, tar vi inte ut någon avgift. Om ingen av er är tillhörande Eskilstuna kommun tar vi ut en admi­nistra­tions­avgift på 1 000 kronor för vigseln.

Vem räknas som tillhörande Eskilstuna kommun?

Tillhörande Eskilstuna kommun är den som är:

  • folkbokförd i Eskilstuna kommun
  • registrerad fastighetsägare i Eskilstuna kommun

Du bevisar tillhörighet genom hinders­pröv­ningen, där folkbokföringsadress framgår, eller vidimerad kopia om du är fastighetsägare senast 14 dagar före vigseln (ej folkbokförd i Eskilstuna kommun).

Inbetalning för icke tillhörande

Betala 1 000 kr till plusgiro 10005‑7 senast 14 dagar före vigseln. Märk inbetal­ningen med vigsel, vigseldatum samt era namn. Om betalningen inte kommer in i tid avbokar vi vigseln.

Beställ borgerlig vigsel

Beställ vigsel minst 14 dagar före önskat vigseldatum - tidigare vid större helger eller om ni önskar ett speciellt datum.

Beställ via vår e-tjänst, besök receptionen i Eskilstuna stadshus eller via telefon 016-710 12 33.

Vigselförrättare i Eskilstuna kommun

Vigselförrättarna är utsedda av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Att vara vigsel­förrättare är inget politiskt uppdrag.

Om ni önskar en särskild vigselförrättare anger ni det i beställningen.

Stadshuset

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 7.45-16.15
Fredag kl. 7.45-16.00
Dag innan röd dag kl. 7.45-12.00

Uppdaterad: 26 april 2024