Oro för att ett barn far illa

Är du orolig för hur ett barn har det eller misstänker att det far illa? Då bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro.

Till socialförvaltningens mottagningsenhet kan du vända dig om du är orolig för att ett barn far illa. Vid akuta fall, när kontoret har stängt på kvällar, helger och helgdagar, ringer du socialjouren via 112.

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata anonymt med oss inom socialtjänsten, och du behöver inte lämna ut uppgifter om vilket barn det gäller.

Via e-tjänsten nedan kan du göra en orosanmälan direkt till socialtjänsten.

Så här jobbar vi inom socialtjänsten

Här i Eskilstuna kommun jobbar vi enligt socialtjänstlagen. Vill du veta mer om hur socialtjänsten jobbar kan du läsa mer på socialstyrelsens webbplats

Enligt socialtjänstlagen är myndigheter, vars verksamhet berör barn, och andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten skyldiga att anmäla till socialnämnden, om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Du är välkommen att ringa Mottagningsenheten för att konsultera anonymt om du är osäker på om du ska göra en anmälan eller hur du ska gå till väga. Detta gäller särskilt ärenden rörande misstanke om våld och övergrepp, då vi kan behöva göra en gemensam planering redan i inledningsskedet.

För att möjliggöra en så bra start som möjligt i vårt samarbete med familjen ser vi gärna att du har informerat vårdnadshavarna om att du är orolig för barnet och att du har gjort eller kommer göra en anmälan. Räkna också med att vara med på ett första möte tillsammans med oss och vårdnadshavarna. På detta möte får du möjlighet att beskriva din oro för barnet och socialsekreteraren får möjlighet till att ställa frågor. Socialsekreteraren informerar också omkring vad som kommer hända framöver och en överenskommelse om när återkoppling kan ske, kan göras här. Dessa möten leds av socialsekreteraren som är van vid denna typ av anmälningsmöten.

Förhandsbedömning

När en anmälan kommer in till oss gör vi en bedömning om barnet har behov av omedelbart skydd. Vi gör en förhandsbedömning vilket betyder att vi tar kontakt med barnets vårdnadshavare, som informeras om de uppgifter vi har fått in. Vi träffar gärna dig tillsammans med barnets föräldrar om du kan tänka dig det. Socialtjänsten har max 14 dagar på sig att träffa vårdnadshavare och bedöma om en utredning ska inledas eller ej.

Utredning

Om förhandsbedömningen visar att det kan vara så att barnet behöver någon form av stöd via socialtjänsten inleds en utredning. Utredningen görs tillsammans med familjen och genomförs med stöd av BBIC –barns behov i centrum.

Via e-tjänsten nedan kan du göra en ansökan om du eller din familj behöver socialt stöd, hjälp eller behandling.

Mottagningsenheten individ- och familjeomsorgen

Telefon:

 • 016-710 10 00

  Be om att få komma i kontakt med socialförvaltningens mottagningsenhet.

  Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00–12.00. Torsdag kl. 13.00–15.00.

  Det går bra att ringa när som helst under våra öppettider. Vi har märkt ett ökat tryck runt öppningstid för allmänheten och vill tipsa om att det kan vara kortare väntetid om du ringer senare under våra öppettider.

  Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 8.30–16.00, lunchstängt kl. 12.00–13.00. Torsdagar kl. 13.00–16.00.

  När telefontiderna är stängda kan ni kontakta oss via e-post eller via våra e-tjänster.

 • Efter kontorstid: kontakta socialjouren via 112

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 16 februari 2024