Oro för att ett barn far illa

Är du orolig för hur ett barn har det eller misstänker att det far illa? Då bör du kontakta socialtjänsten och berätta om din oro.

Till socialförvaltningens Familjemottagning kan du vända dig om du är orolig för att ett barn far illa. Vid akuta fall, när kontoret har stängt på kvällar, helger och helgdagar, ring då socialjouren via 112.

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata anonymt med oss inom socialtjänsten, och du behöver inte lämna ut uppgifter om vilket barn det gäller.

Via blanketten nedan kan du göra en orosanmälan och skicka in den till socialtjänsten.

Blankett för orosanmälan till socialtjänsten Pdf, 176 kB.

Observera att du behöver ladda ned blanketten på din dator för att den ska visas korrekt (högerklicka på länken och välj "Spara mål/länk som").

Enligt socialtjänstlagen är myndigheter, vars verksamhet berör barn, och andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten skyldiga att anmäla till socialnämnden, om de får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa för ett barns skydd.

Du är välkommen att ringa Mottagningsenheten för att konsultera anonymt om du är osäker på om du ska göra en anmälan eller hur du ska gå till väga. Detta gäller särskilt ärenden rörande misstanke om våld och övergrepp, då vi kan behöva göra en gemensam planering redan i inledningsskedet.

För att möjliggöra en så bra start som möjligt i vårt samarbete med familjen ser vi gärna att du har informerat vårdnadshavarna om att du är orolig för barnet och att du har gjort eller kommer göra en anmälan. Räkna också med att vara med på ett första möte tillsammans med oss och vårdnadshavarna. På detta möte får du möjlighet att beskriva din oro för barnet och socialsekreteraren får möjlighet till att ställa frågor. Socialsekreteraren informerar också omkring vad som kommer hända framöver och en överenskommelse om när återkoppling kan ske, kan göras här. Dessa möten leds av socialsekreteraren som är van vid denna typ av anmälningsmöten.

Förhandsbedömning

När en anmälan kommer in till oss gör vi en bedömning om barnet har behov av omedelbart skydd. Vi gör en förhandsbedömning vilket betyder att vi tar kontakt med barnets vårdnadhavare, som informeras om de uppgifter vi har fått in. Vi träffar gärna dig tillsammans med barnets föräldrar om du kan tänka dig det. Socialtjänsten har max 14 dagar på sig att träffa vårdnadhavare och bedöma om en utredning ska inledas eller ej.

Utredning

Om förhandsbedömningen visar att det kan vara så att barnet behöver någon form av stöd via socialtjänsten inleds en utredning. Utredningen görs tillsammans med familjen och genomförs med stöd av BBIC –barns behov i centrum.

Kontakta Familjemottagningen

Telefon:

  • Dagtid: 016-710 10 00

    Du når oss genom att ringa Eskilstuna direkt. Be om att få komma i kontakt med socialförvaltninges familjemottagning.

  • Efter kontorstid: kontakta socialjouren via 112

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Telefontider för allmänheten, Familjemottagningen:

Måndag - onsdag och fredag: 09.00-11.00.
Torsdag: 13.00-15.00

Familjerätten:

Måndag - onsdag och fredag: 10.00-12.00.
Torsdag: 13.00-15.00.

Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt: Måndag-fredag: 08.30-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.

Uppdaterad: 30 september 2021