Vip-programmet är en hälsofrämjande utbildning som används i grupper. Syftet med Vip-programmet är att främja förutsättningarna för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang för unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Målet är att alla brukare inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun ska få information och erbjudande om att gå Vip-programmet minst en gång. Eskilstuna kommun ansvarar också för att sprida Vip-programmet nationellt. Det görs i nuläget genom att bland annat delta i konferenser och utbilda nya VIP-gruppledare. Läs mer om utbildning till Vip-gruppledare.

Vip-programmets innehåll

Vip-programmet består av 12 gruppträffar. Under gruppträffarna träffar du andra i en mindre grupp och pratar om känslor, relationer och rättigheter. Vi pratar och lär oss på olika sätt om:

  • Olika känslor.
  • Olika relationer.
  • Hur våra tankar och känslor påverkar vad vi gör.
  • Hur vi kan göra för att må bra.
  • Vad vi kan göra om något känns jobbigt eller svårt i en relation.
  • Vilka rättigheter vi har.

Det är två ledare och ungefär sex deltagare i en grupp. Varje gruppträff är två timmar med paus. Du får kaffe eller te på varje träff. Vip-programmet kostar ingenting.

Vip-programmet är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen. Programmet utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram och har tillkommit med medel från Allmänna arvsfonden i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke diakoni.

Den 1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun över Vip-programmet och ansvaret för att utbilda nya Vip-gruppledare nationellt. 2016 arrangerades en konferens i Eskilstuna om förebyggande arbete mot våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättning.

Linda Winter Vikström

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 4 januari 2022