NECT - Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma

NECT är en utbildning för dig som hindras i din framtidstro och återhämtning på grund av självstigma. Självstigma är till exempel när man uppfattar fördomar om psykisk ohälsa som sanningar som stämmer in på en själv.

Det kan vara fördomar som att den med psykisk ohälsa inte kan bli bättre, inte kan arbeta eller uppleva en meningsfull tillvaro.

Information om datum för nästa utbildningstillfälle kommer under 2024

Utbildningen innehåller

  • information om självstigma
  • psykopedagogik
  • att tänka om sig själv på ett nytt sätt
  • redskap att utveckla och omformulera sin personliga historia.

Information om utbildningen

Utbildningen är kostnadsfri och ges i grupp om 3–8 personer som träffas vid tjugo tillfällen tillsammans med 2 gruppledare. För att kunna delta behöver du ha ett biståndsbeslut om stöd av socialpsykiatri och/eller biståndsbeslut om sysselsättning.

NECT

NECT står för Narrative Enhancement och Cognitive Therapy i Sverige kallas det för Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma.

Uppdaterad: 21 november 2023