IMR – utbildning för dig med psykisk sjukdom

Vi erbjuder utbildningen IMR, Illness Management and Recovery. Personer som deltar i IMR blir bättre på att hantera sin sjukdom, får färre symtom, läggs in på sjukhus mer sällan, får större möjligheter att nå sina återhämtningsmål och får bättre vardagsfunktion och livskvalitet.

Syftet med IMR är att minska risken för återfall i svåra symtom och att hjälpa dig att nå dina personliga återhämtningsmål.

Vem får delta i IMR?

IMR är till för dig som:

 • Bor i Eskilstuna kommun
 • Är 18 år eller äldre
 • Har ett biståndsbeslut inom funktionshinderområdet
 • Har någon av följande diagnoser eller sjukdomar:
  • schizofreni
  • schizoaffektiv sjukdom
  • bipolär sjukdom
  • depression

Dessutom finns en generell version av utbildningen. Den är till för dig som har behov av återhämtning på grund av psykisk sjukdom och/eller har behov av att minska risken för återfall.

Så fungerar IMR

 1. IMR genomförs i grupp eller individuellt och pågår i två terminer Utbildningsprogrammet börjar med att du som deltagare tydliggör dina värderingar och tar reda på vad återhämtning innebär för dig.
 2. Du sätter upp ett personligt återhämtningsmål som bryts ner i tydliga och hanterbara steg tillsammans med handledare.
 3. Vid varje träff får du ett undervisningsmaterial med information, frågeställningar, övningar och strategier som kan hjälpa dig att nå dina mål
 4. Du får också hemuppgifter som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Utbildningen innehåller fem olika delar:

 • Sjukdomen och dess behandling
 • Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen
 • Planering för att förebygga återfall
 • Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom
 • Social färdighetsträning.

Vi träffas en gång i veckan. Gruppen är på max åtta deltagare och två ledare.

Varje tillfälle pågår i cirka 2,5 timmar. Vi kommer att ha rast i 15 minuter varje gång och vi bjuder på kaffe eller te.

Den första delen i utbildningen genomförs individuellt (fem träffar). Därefter startar gruppen. När du har fullföljt utbildningens fem delar får du ett diplom.

Anna Österlöf

Projektledare

Telefon:

Uppdaterad: 12 april 2022