Stöd för anhöriga till vuxna med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Anhörigstödet i Eskilstuna kommun finns för dig som är anhörig. Vi är fyra anhörigkonsulenter som alltid arbetar utifrån dina behov och önskningar. Du kan få hjälp med mer kunskap och förståelse om funktionsnedsättning, långvariga sjukdomar och psykisk ohälsa och möjlighet att samtala kring dina egna reaktioner och tankar som anhörig. Vi erbjuder också samtalsgrupper, utbildningar och andra typer av aktiviteter.

Samtalsgrupper

Ibland kan det kännas ensamt, svårt och förvirrande att som förälder stå vid sidan om sitt barn när de mår dåligt. Vad ska jag säga? Hur ska jag bete mig? Finns det andra som har det så här?

Anhörigcentrum startar en samtalsgrupp för dig som är förälder till vuxet barn med psykisk ohälsa. Det kan handla om till exempel ångest, depression, bipolär sjukdom samt psykosproblematik. I samtalsgruppen kommer du att få möjlighet att träffa andra personer i liknande situation. Du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill dela med dig av din situation och gruppen avlägger tysthetslöfte vid cirkelns start.

Antal tillfällen: Fyra

Antal deltagare: Sex till åtta

Tid: Bestäms senare. Kom gärna med önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin

Anhörigcentrum bjuder in till samtalsgrupp och utgår från ett gemensamt studiematerial som fokuserar på dig som anhörig. Livet blir inte alltid som vi tänkt oss och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Tid: När det finns tillräckligt många intresserade. Ange gärna önskemål om tid eller veckodag.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Kerstin

Länktips, kurser och övriga aktiviteter

Här finns ett urval av föreningar som kan vara intressanta för dig som är anhörig till närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa:

Att leva med en förälder som är sjuk eller mår dåligt kan vara jobbigt, men du är inte ensam. Det finns flera sätt som kan underlätta för dig som har någon i din närhet som inte mår bra. Prata med någon utomstående som du har förtroende för, det kan kännas lättare om du inte är ensam. Här finns länkar som kan ge dig information om var du kan få råd och stöd:

Mindfulness är en form av meditation som går ut på att vara medvetet närvarande i nuet. Mindfulness kan hjälpa människor att bättre möta livet i dess med- och motgångar. Det finns idag gott om forskning som stödjer att mindfulness kan ha hälsofrämjande effekter vid till exempel stress. Läs mer om mindfulness på mindfulnesscenter.se

Om kursen

Kursen är kostnadsfri och riktar sig till dig som är i en anhörigsituation, det vill säga att du vårdar eller stödjer någon med sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kursen kommer att kombinera teori och praktik och du kommer att få en god grund för fortsatt övande.

Antal tillfällen: sex

Tid: Kursen drar igång när det finns tillräckligt med deltagare. För att gå kursen kan du skriva upp dig på våra intresselistor. Du kan anmäla dig till listan där tiden passar bäst, antingen förmiddag eller eftermiddag. När en lista har tio deltagare eller fler så sätts datum för kursen och vi kommer då att ringa till alla på listan och informera. Föranmälan krävs för deltagande.

Plats: Anhörigcentrum, Knut Hellbergsgatan 1, Eskilstuna

Anmälan: 016-710 71 94 eller anhorigcentrum@eskilstuna.se

Varmt välkommen hälsar Anna, Kerstin och Monika

Här finns guidade mindfulness-övningar att ladda ner kostnadsfritt eller lyssna direkt i webbläsaren. För att ladda ner öppnar du länken och trycker på knappen "Ladda ner" uppe i högra hörnet.

Börja helst med att lyssna igenom introduktion till mindfulness (cirka sex minuter) innan du gör de andra övningarna.

Hitta en plats där du kan vara ostörd och följ instruktionerna i någon av övningarna.

Andningsankare

Kroppsscanning

Sittande meditation

Anhörigcentrum

Stöd till dig som hjälper och stöttar en familjemedlem, nära släkting, granne, vän eller annan medmänniska. 

Telefon:

Senja Lillqvist

Finsk anhörigkonsulent/Mötesplats Finnstugan

Telefon:

Uppdaterad: 11 maj 2021