Validering av kunskaper och kompetens

Har du erfarenhet eller kunnande i ett yrke, men saknar utbildning? Då kanske validering är en väg för dig.

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av ditt kunnande i ett ämnesområde. Det gäller kunskap du har skaffat dig genom studier arbete eller i vardagen.

Inom dessa yrkesområden kan du validera hos oss:

 • Barnskötare/elevassistent
 • Bygg
 • CNC
 • Elektriker
 • Fastighetsskötare
 • Kock
 • Svets
 • Bussförare och lastbilsförare
 • VVS
 • Vård
 • Bagare
 • Larm- och säkerhetstekniker

Inledande kartläggning

När du ansökt om validering kontaktar en studie- och yrkesvägledare dig för att boka tid för en inledande kartläggning. Den inledande kartläggningen tar ca en timme och genomförs med en studie- och yrkesvägledare. Till vissa yrkesområden görs även ett förtest eller en enklare intervju tillsammans med en yrkeslärare. Efter att den inledande kartläggningen är gjord lämnas den över till rektor som avgör om validering är ett lämpligt nästa steg.

Validering och kompletterande utbildning

Efter rektors godkännande kallas du till en orienteringskurs för validering inom ditt område. Orienteringskursen pågår i 5 veckor. Kursen är på heltid och du ska vara tillgänglig under hela perioden. En yrkeslärare genomför en fördjupad kartläggning av ditt kunnande och du testas teoretiskt och praktiskt. Den praktiska delen kan vara på skolan, på en valideringsarbetsplats eller både och. I de kurser du uppnår godkänt i får du göra en prövning för att få betyg. Om du inte kan få betyg på någon kurs, får du ett intyg som berättar vilket samlat kunnande du har från olika ämnen. Klarar du minst en kurs med godkänt betyg har du rätt till kompletterande utbildning.

Kostnad

Valideringen är kostnadsfri. Orienteringskursen är CSN-berättigad.

Ansökan

Om du bor i Eskilstuna kommun ansöker du på Alvis Eskilstuna. Kontakta Kompetensgallerian om du har frågor om din valideringsansökan: kompetensgallerian@eskilstuna.se

Om du bor i Strängnäs kommun ansöker du hos Vuxenutbildningen i Strängnäs.
Kontakta Vuxenutbildningen i Strängnäs om du har frågor om din valideringsansökan: vuxenutbildning@strangnas.se

Söker du från annan kommun?
Innan du söker behöver du ha genomgått en inledande kartläggning som du kan bifoga i din ansökan till oss.

Uppdaterad: 15 december 2023