Prövning

Vill du ha betyg i en specifik kurs? Eller vill du höja ett betyg? Då kan en prövning vara ett alternativ för dig.

 • Svar:

  Med prövning menas att du examinerar dina kunskaper i en särskild kurs. Det kan vara en kurs du har läst tidigare som du vill höja ditt betyg i, eller en kurs som du aldrig läst innan. Samma kursmål gäller för kursen du gör prövning i, som för övriga kurser som läses på distans eller i klassrum.

  När du anmäler dig till en prövning är det viktigt att du är beredd på att du inte alltid får tid till att studera emellan inlämningsuppgifter. I prövningen ska du redan vara färdiglärd och visa upp vad du lärt dig för bedömning.

  Mer information om prövningar hittar du på Skolverkets webbplats.

  OBS! Du får inte ansöka om att läsa en kurs samtidigt som du ansöker om prövning i kursen. Då kommer din prövningsanmälan att returneras. Vi erbjuder endast prövningar i kurser som vi erbjuder i vårt kursutbud. Om du vill göra prövning i kurser som vi inte erbjuder så hänvisar vi dig att ta kontakt med andra kommuner som har kursen och göra prövningen i den kommunen. 

 • Svar:

  En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. För att veta vad du ska läsa in behöver du gå in på Skolverkets webbplats. Där hittar du nationella kursplanen och betygskriterierna för din sökta kurs.

  Hur en prövning kan gå till

  Vid en prövning får du inloggning till en digital lärplattform. Där får du tillgång till en sida med lättillgänglig information om kunskapskraven för kursen och några användbara länkar för egenstudier. På samma sida finns också ett schema för delproven och en redogörelse för vilka förmågor som varje prov testar.

  Genomförandet av en prövning kan se olika ut beroende på vilken kurs du gör prövning i. Ibland görs alla moment på distans, ibland görs vissa moment på plats och vissa på distans. Det kan se olika ut beroende på vilken kurs du gör prövning i och lärarens upplägg.

  Inom naturvetenskapliga prövningar så sker det ofta laborationer som du antingen ska genomföra på plats i komvux lokaler eller hemma själv på distans. Alla kurser kan innehålla skriftliga och muntliga moment. Prövningar består oftast av mellan 1-5 inlämningsuppgifter samt ett slutprov som oftast behöver skrivas på plats.

  Tiden för en prövning kan variera mellan 1-5 veckor beroende på vilken kurs du gör prövning i.

  OBS! Prövningar ger inte rätt till studiemedel från CSN.

 • Svar:

  Det första du bör göra inför en prövning är att leta fram kursplanen för den kurs du ska göra prövning i. Alla kursplaner hittar du på Skolverkets webbplats.

  I kursplanen finns det information om centralt innehåll och kunskapskrav.

  Det centrala innehållet är den undervisning du förväntas ha gått igenom. I en prövning ansvarar du själv för att ha gått igenom allt utbildningsmaterial. Om du är osäker på någon del i det centrala innehållet kan du ta hjälp av en kursbok för att läsa in dig på de delarna.

  Kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Det är dessa som läraren utgår ifrån när hen bedömer dina kunskaper och färdigheter. På skolverkets webbplats ser du vad som krävs av dig för att du ska f det betyget som du siktar på i kursen.

  Använd kursplanen för att förstå vilket innehåll som kommer behandlas och på vilka grunder dina kunskaper och färdigheter kommer bedömas. På så sätt kan du sätta upp rimliga mål för din prövning.

  Tips för att lyckas med prövningen

  • Förbered dig noga innan du sätter igång.
  • Sätt dig in i kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets webbplats
  • Använd en kursbok för att fräscha upp dina kunskaper.
  • Sätt upp dina mål för din prövning och håll motivationen uppe genom att påminna dig själv om varför du gör prövningen.
  • Avsätt tid för att förbereda dig inför din prövning. En prövning går fort att göra och du har minimalt med tid att studera under prövningens gång, därför är all tid du lägger innan prövningen väldigt värdefull.
 • Svar:

  Prövningsperioder för 2024

  Våren: 15 februari till 15 maj
  Sista anmälningsdag: 15 januari

  Hösten: 15 september till 15 november
  Sista anmälningsdag: 15 augusti

  Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag kommer att genomföras under nästa prövningsperiod.

  OBS! Din prövningsanmälan ska vara komplett med kvitto och/eller betyg annars kan vi inte behandla din anmälan

 • Svar:

  Gymnasiekurser

  Du kan ansöka om prövning för maximalt 400 gymnasiepoäng under samma prövningsperiod. Söker du fler än 400 poäng så behövs ett beslut av en rektor, ta då kontakt med Komvux. Om du söker prövning i flera kurser måste du vara beredd på att proven kan ske samma vecka eller väldigt nära varandra.

  Grundläggande kurser

  Du kan söka om maximalt 700 poäng per prövningsperiod.

  OBS! Du får inte ansöka om att läsa en kurs samtidigt som du ansöker om prövning i kursen. Då kommer din prövningsanmälan att returneras.

 • Svar:

  Har du betyget F eller IG i en kurs är prövningen gratis. När du lämnar in din prövningsansökan måste du styrka ditt F eller IG med en betygskopia som du bifogar din prövningsanmälan. Har du läst kursen via Komvux Eskilstuna behöver du inte ladda upp något betygsdokument då vi kan se betyget i vårt datasystem.

  Om du har minst E eller Godkänt i en kurs och vill höja betyget kostar det 500 kronor per prövning. Likaså om du vill göra en prövning i en kurs du inte läst förut. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du ladda upp kvitto på inbetalningen i samband med din prövningsanmälan.

  För dig med examensbevis eller studiebevis 2020 eller 2021

  Under 2022 kommer avgiften för högre betyg tillfälligt varit sänkt från 500 kronor till högst 150 kronor. Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs. Avgiftssänkningen gäller till och med den 31 december 2022.

  Du betalar via din bank till

  Eskilstuna kommun
  PlusGiro: 1 00 05-7
  OCR/Meddelande: skriv den sökandes personnummer och kurskod och eventuellt inbetalarens namn om det är annan person än den som söker prövningen som gör inbetalningen.
  Exempel: 8001011234 MATMAT01 Karl Karlsson

  Återbetalning

  Avgiften betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta eller inte kommer till prövningen. Om Komvux inte kan erbjuda prövningen du betalat för så betalas summan tillbaka. En rektor måste godkänna återbetalning av prövning.

 • Svar:

  • När du skickat in din prövningsanmälan får du ett bekräftelsemejl om att du gjort en anmälan.
  • Efter sista anmälningsdagen för den prövningsperiod du sökt, undersöker rektor möjligheten att genomföra prövningen, antingen med hjälp av lärare som jobbar på Komvux eller med lärare hos någon av våra olika utbildningsanordnare.
  • Den som utses att genomföra prövningen kommer att meddela dig, oftast via e-post, om tid, plats och hur det kommer att gå till.

  Observera att vissa prövningar kan komma att genomföras på distans via dator. Beroende på vilken kurs det är så kan en prövning se lite olika ut men prövningen kommer att göras någon gång under prövningsperioden, så du behöver vara tillgänglig under den perioden.

  Vissa kurser innehåller nationella prov, det provet sker alltid på plats på Komvux. Läs mer om nationella prov på Skolverkets webbplats.

Vuxenutbildningen

Informationscenter.

Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Öppettider

Öppettider Infocenter: Måndag-fredag 08.00-14.00

Telefontider, vuxenutbildningen: Måndag 10.00-14.00, onsdag-fredag 10.00-14.00.

Måndag den 25 mars stänger telefonen till vuxenutbildningen klockan 13.00.

Telefontider, SFI: Måndag och torsdag 10.00-12.00

Telefontider, studie- och yrkesvägledning: Måndag och torsdag 10.00-12.00

Uppdaterad: 13 december 2021