SFI - svenska för invandrare

SFI är en utbildning för dig som är ny i Sverige. All undervisning är på svenska.

Du får studera på SFI om du uppfyller följande tre punkter:

  • saknar grundkunskaper i svenska språket.
  • är folkbokförd i Sverige.
  • har fyllt 16 år.

Efter att du anmält dig blir du kallad till ett samtal

Efter att du har gjort din anmälan kommer du att bli kallad på ett samtal. Under samtalet får du prata med en pedagog och göra några uppgifter. Därefter placerar vi dig på den kurs som passar dig bäst. Samtalet kan ta upp till 1 timme. Vi ber dig att inte ta med dig barn till samtalet.

Har du tidigare studerat SFI i en annan kommun är det viktigt att du mejlar dina betyg eller intyg till sfi@eskilstuna.se.

Om du inte kommer på ditt bokade samtal kan du inte få någon plats på SFI. Du behöver då göra en ny anmälan och komma till samtalet.

Kom ihåg att ta med dig identitetskort eller pass till samtalet.

Eskilstuna kommun hänvisar alla ungdomar under 20 år till gymnasieskolorna, ta kontakt med gymnasiet.

Rätten till SFI regleras i Skollagen; 20:e kapitlet (2010:800)

SFI för synskadade

SFI i Eskilstuna erbjuder SFI för synskadade elever i kurserna A, B, C och D. Du som har grav synnedsättning eller är blind kan få anpassad SFI-undervisning. För att få det krävs det att du haft kontakt och är inskriven på syncentralen i Eskilstuna. När du börjar dina studier börjar vi med att kartlägga dina behov och förutsättningar för att se vilken typ av anpassning du behöver.

Vuxenutbildningen

Informationscenter.

Webbplats: eskilstuna.se/komvux

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Öppettider

Öppettider Infocenter: Måndag-fredag 08.00-14.00

Telefontider, vuxenutbildningen: Måndag 10.00-14.00, onsdag-fredag 10.00-14.00.

Telefontider, SFI: Måndag och torsdag 10.00-12.00

Telefontider, studie- och yrkesvägledning: Måndag och torsdag 10.00-12.00

Uppdaterad: 12 februari 2024