Välkomsten - tar emot nyanlända barn och ungdomar

Välkomsten är Eskilstuna kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar. Den är en del av Interkulturella enhetens verksamheter.

Vi tar emot dig som är ny i Sverige och som har barn mellan 1 och 19 år. Hos oss får hela familjen information om förskola, skola, gymnasiet och samhället.

Vi hjälper barn in i den svenska skolan

Vi som arbetar på Välkomsten är pedagoger som är vana vid att ta emot barnfamiljer som är nya i Sverige. Vi jobbar med att ta reda på barnens skolbakgrund och behov. Alla elever kartläggs enligt Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial (F-9, samt gymnasiet).

Vårt mål är att ge barn och ungdomar en bra väg in i barnomsorg och skola. Vi vill också stödja dig som förälder/vårdnadshavare så att du kan vara delaktig i ditt barns vardag.

Vi fungerar även som en kontakt till andra verksamheter inom kommunen som kan ge mer stöd och hjälp vid behov.

Interkulturella enheten

Interkulturella enheten har ansvaret för:

  • Välkomsten som är Eskilstuna kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar
  • Modersmålsundervisning i kommunala grund- och gymnasieskola
  • Modersmålsstöd i finska i förskola.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar en rad olika yrkeskategorier, till exempel modersmålslärare/pedagog, lärare, förskolepedagog samt skolsköterska. Enheten har cirka 55 anställda, vilka tillsammans behärskar ett 30-tal olika språk.

Uppdaterad: 6 april 2022