Välkomsten - tar emot nyanlända barn och ungdomar

Välkomsten är Eskilstuna kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar. Den är en del av Interkulturella enhetens verksamheter.

Vi tar emot dig som är ny i Sverige och som har barn mellan 1 och 19 år. Hos oss får hela familjen information om förskola, skola, gymnasiet och samhället.

Välkomsten is Eskilstuna Municipality’s reception unit for newly arrived children and youth. It forms part of the activities of the intercultural unit.

We welcome new arrivals in Sweden with children aged 1 to 19 years old. We provide the entire family with information about preschool, primary school, secondary school and society.

Helping children into the Swedish school system

The people working at Välkomsten are educators who are used to welcoming families with children newly arrived in Sweden. We ask about your child’s previous schooling and needs. All pupils are assessed in accordance with the Swedish National Agency for Education’s mandatory assessment material (preschool to year 9 and secondary school).

We aim to give children and youth a good start in childcare and schooling. We also want to support you as a parent/guardian so that you can be a part of your child’s daily life.

We even act as a contact for other municipal activities that can provide you with more help and support when necessary.

The intercultural unit

The intercultural unit is responsible for:

  • Välkomsten, which is Eskilstuna Municipality’s reception unit for newly arrived children and youth
  • Native language teaching within municipal primary and secondary school
  • Native language support in Finnish at preschool.

Who works here

Our staff work in a number of different professions and include native language
teachers/instructors, teachers, preschool teachers and school nurses. The unit has about 55 employees who between them can speak some 30 different languages.

Vi hjälper barn in i den svenska skolan

Vi som arbetar på Välkomsten är pedagoger som är vana vid att ta emot barnfamiljer som är nya i Sverige. Vi jobbar med att ta reda på barnens skolbakgrund och behov. Alla elever kartläggs enligt Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial (F-9, samt gymnasiet).

Vårt mål är att ge barn och ungdomar en bra väg in i barnomsorg och skola. Vi vill också stödja dig som förälder/vårdnadshavare så att du kan vara delaktig i ditt barns vardag.

Vi fungerar även som en kontakt till andra verksamheter inom kommunen som kan ge mer stöd och hjälp vid behov.

Interkulturella enheten

Interkulturella enheten har ansvaret för:

  • Välkomsten som är Eskilstuna kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar
  • Modersmålsundervisning i den kommunala grund- och gymnasieskolan
  • Modersmålsstöd i finska i förskola.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar en rad olika yrkeskategorier, till exempel modersmålslärare/pedagog, lärare, förskolepedagog samt skolsköterska. Enheten har cirka 55 anställda, vilka tillsammans behärskar ett 30-tal olika språk.

Uppdaterad: 22 mars 2024