Välkommen till Lärvux

På Lärvux läser du kurser som ger dig kunskaper som du behöver för att bättre kunna klara av ditt arbete, ditt boende eller din fritid.

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig som är över 20 år.

På Lärvux kan du studera kurser på nivå som motsvarar anpassade grundskolan eller anpassade gymnasieskolan. Undervisningen sker i mindre grupper. Du läser vanligtvis en förmiddag eller eftermiddag i veckan.

Betyg/intyg ges efter avslutad kurs. Du söker kurserna för ett år i taget. Kurserna startar i augusti.
Vi har kontinuerligt intag i mån av plats under pågående läsår.

Det kostar ingenting att studera på Lärvux. Den som får löneavdrag kan söka bidrag från SPSM.

Du kan läsa om våra kurser längst upp på sidan.
Klicka på rubrikerna Grundläggande nivå, Ämnesområden eller Gymnasial nivå.

Vill du veta mer om Lärvux kan du ta kontakt med oss. Telefonnummer finns längre ner på sidan.

Du kan även läsa mer om Komvux som anpassad utbildning på skolverkets hemsida

Lärvux

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Drottninggatan 12, 632 17 Eskilstuna

Uppdaterad: 22 juni 2023