Välkommen till oss på Kulturskolan för att hitta nya fritidsintressen eller kanske en livslång passion. Här får du som är 5-20 år och folkbokförd i Eskilstuna kommun möjligheter till eget skapande, nya intressen och många möten.

Många av höstens kurser är nu bokningsbara. För de kurser som inte går att boka finns istället möjlighet att göra en intresseanmälan. Vi på kulturskolan kontaktar dig som gjort en intresseanmälan i augusti via e-post.

Den 24 juni stänger vi vår intresseanmälning för ämnena piano och gitarr p g a stort intresse och många inkomna intresseanmälningar.

Fler kurser släpps lördagen den 28 augusti kl. 12.00.
I samband med detta hålls samma dag ett digitalt Öppet hus mellan kl 11:00-13:00 då vi finns på plats digitalt för att svara på frågor och hjälpa dig med att boka plats.

Information om eventuella förändringar m m uppdateras löpande.

Uppdaterad 2021-03-16

För att minska riskerna med Corona och Covid-19 anpassar vi verksamheten enligt nedan.

2021-03-16

Följande gäller för Kulturskolans verksamhet utifrån vad regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 4 februari

  • Undervisning för barn och unga som går i f-klass till och med gymnasiet (födda 2002 eller senare) får bedrivas som närundervisning (dvs med fysiska träffar). Detta gäller även gruppundervisning och öppen verksamhet.

Detta innebär att undervisningen kan komma att ske i form av närundervisning men beroende på varje ämnes karaktär samt förutsättningar i den enskilda undervisningssituationen kan undervisningen även fortsättningsvis komma att ske helt eller delvis digitalt.

Mer detaljerad information om vad som gäller för just dig får du från din lärare.

  • Digitalt sända konserter utan publik kan genomföras. Detta innebär att orkestrar, ensembler, körer etc. som träffas inom ramen för den ordinarie undervisning även kan genomföra digitala konserter utan publik. En förutsättning är dock att det sker på ett smittsäkert sätt och att deltagarna inte riskerar att komma i kontakt med andra grupper eller individer som de annars inte brukar träffa.

Föräldrar som följer sina barn/ungdomar till lektion ska, precis som tidigare, i så stor utsträckning som möjligt inte vänta i skolans lokaler.

Ytterligare förändringar kan bli aktuella.

Eskilstuna kulturskola följer alltid regeringens, Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Region Sörmlands råd, rekommendationer och restriktioner för att minska smittspridningen av Covid19.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Håll avstånd

Tänk på att hålla avstånd till andra personer för att undvika smittspridning.

Eskilstuna kulturskola

Uppdaterad: 2 juli 2021