Eskilstuna kommun

Släktforskning

Släktforskardelen av Eskilskällan innehåller gratis tillgång till databaserna SVAR, Arkiv Digital med mera. Du är mycket välkommen hit för att forska på egen hand i det omfattande material som finns publicerat.

människor och platser även finns hos de enskilda arkiven. Genom att studera källor där arbetsliv och föreningsliv satt sina spår, finns goda möjligheter för den som släktforskar att fördjupa kunskapen om sina anfäder.

Arkiv Sörmland är en fristående, regional arkivinstitution som tar hand om, vårdar och tillgängliggör arkiv från föreningar, företag, gårdar, byalag, press, fotografer och enskilda personer i länet. I vår arkivdepå i Eskilstuna förvaras (till stor del i form av depositioner) omkring 2 000 hyllmeter med i första hand näringslivshandlingar från 1600-talet och fram till idag. Det mesta av materialet är tillgängligt för forskning. När det gäller arkiv från ideella föreningar hjälper vi till att ordna och förteckna materialet, som sedan lämnas för förvaring på närmaste kommunarkiv.

Vilken typ av handlingar hos Arkiv Sörmland kan då vara intressanta för en släktforskare? Här finns exempel från några av de arkiv som vi förvarar:

 • Företag
 • Ekonomiska föreningar
 • Gårdar, fastigheter och byar
 • Fotografer
 • Lokaltidningar

De exempel som nämns här är emellertid just exempel. I arkiven finns mängder med information som kan ge släktforskaren viktiga upplysningar i sin forskning, bara man vet att utnyttja materialet. Tveka därför inte att kontakta oss – ett telefonsamtal eller ett mejl kan vara det som behövs för att fylla ut luckorna i släktutredningen!

Arkiv Sörmlands webbplats

Det finns mycket för släktforskaren hos Eskilstuna stadsarkiv. Stadsarkivet förvarar arkiv från de kommunala verksamheterna i Eskilstuna, föreningslivet och enskilda personer. Sök gärna efter översiktlig information om arkivens innehåll direkt i våra arkivförteckningar. I de kommunala handlingarna, från år 1863 och framåt, finns upplysningar om enskilda personers liv från barndomen till ålderdomen, och i förenings- och personarkiven finns många människors fritid, politik, arbete med mera dokumenterad. Här finns även uppgifter som anknyter till släktforskning att söka bland våra historiska kartor, exempelvis var en viss gård eller fastighet var belägen.

Eskilstuna stadsarkivs webbplats

Hos Stadsbiblioteket finns de samlade mikrofilmade tidningarna. Eskilstuna-Kuriren mikrofilmas fortlöpande och finns efter ca ett halvt år efter utgivningsdag på mikrofilm.

Följande mikrofilmade tidningar finns att beställa fram:

 • ESKILSTUNA ALLEHANDA (1844 – 1869)
 • ESKILSTUNA TIDNING (1873 – 1838, 1867 – 1893 1895 – 1898)
 • ESKILSTUNA-KURIREN (8/12 1890 –)
 • ESKILSTUNA - POSTEN (27/10 1883 – 28/9 1893)
 • ESKILSTUNA VECKOBLAD (1840 – 1841)
 • FOLKET (1906 – 2015)
 • SÖDERMANLANDS NYHETER (1971)
 • SÖRMLANDS-KURIREN (1905)
 • SÖRMLANDSPOSTEN (1893 – 1947)

Du hittar datorer med resurser för släktforskare i Eskilskällan på Stadsbiblioteket. I släktforskningsdelen finns följande information:

 • Datorer med information on-line: abonnemang på Digitala forskarsalen och Arkiv Digital.
 • Sockenkataloger för socknar i Eskilstuna kommun.
 • Dator med CD- och DVD-skivor.
 • Läsapparater för microfiche och -film.
 • Mindre referensbibliotek rörande släktforskning.

Bibliotekens webbplats

Eskilstuna stadsmuseum bevarar arkivmaterial och fotosamlingar som kan vara till stor glädje för släktforskaren.

I Stadsmuseets stora porträttsamling finns över 2000 porträtt. Till de flesta finns namnuppgifter. I gruppbildsamlingen finns över 1000 foton från företag, föreningar och familjer.

Artisten Georg Nyströms bilder från Torshälla kan också vara en riktig guldgruva för den som söker foton på sina släktingar. De flesta bilder har korta beskrivande texter.

Nya fotografier blir kontinuerligt tillgängliga och sökbara på Sök i samlingar. Utöver porträtt och gruppbilder finns ett stort antal foton på kvarter, gator och stadsdelar. Är du ute efter ett särskilt foto som inte dyker upp i söktjänsten, går det bra att kontakta sidansvarig. Stadsmuseet har under en lång period sorterat in foton under kvarter, evenemang och verksamheter. Personal på museet var ute mycket under 1950- och 1960-talen och fotade hus och områden som skulle rivas. Denna kvarterssamling är en omfattande samling som i dagsläget skannas, registreras och även läggs ut i Sök i samlingar.

Förutom foton har museet även flera personarkiv. I dessa arkiv kan det finnas arbetsintyg, kokböcker, brev, dikter, dagböcker, teckningar m.m. Allt material finns sökbart i Visual arkiv och nås via Sök i våra förteckningar.

Sedan 1987 har museet gjort en rad olika kulturhistoriska dokumentationer. Målsättningen är att beskriva eskilstunabornas liv och arbete förr och nu. Bl.a. har Munktellområdet kartlagts och dokumentationer har även gjorts av Bok-Öberg och Tunafors fabriker.

Under 1970- och 1980-talen gjordes en del byggnadsinventeringar, dels på landsbygden indelat i socknar, och dels i tätort. Alla byggnader är inte med, utan endast de som bedömdes som kulturhistoriskt värdefulla när inventeringen gjordes. Även en del industriinventeringar är gjorda och finns i en sammanställd rapport. Materialet finns inte digitalt tillgängligt, men går att överblicka i Sök i våra förteckningar. Det går även bra att beställa fram materialet till läsesalen.

Eskilstuna stadsmuseums arkivs webbplats

Länktips

Eskilskällan

Rum i Stadsbiblioteket med lokalhistoriskt material och möjlighet till forskning.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna

Öppettider

Forskarsalen öppet samma tider som Eskilstuna stadsbibliotek

Bemanningstid: måndagar kl. 13.00-15.00, OBS! ej bemannat sommaruppehåll.
(Övriga tider efter överenskommelse).

Uppdaterad: 3 oktober 2022