Historiska kartor och ritningar

Hur såg det ut på platsen där du bor för hundra år sedan? Hur såg byggnaderna ut? Och hur tänkte egentligen de politiker och arkitekter som gjorde om Nyfors på 1960-talet? Du har goda möjligheter att finna svaret på dessa och liknande frågor i Stadsarkivets stora bestånd av kartor, ritningar och planhandlingar.

Det går inte att med säkerhet säga hur många kartor och ritningar som finns i stadsarkivets vård, men en uppskattning av arkivets största bestånd ger följande siffror:

Kartor: 25 000
Ritningar: 37 000

Huvuddelen av materialet är från 1900-talet, men det finns ritningar från slutet av 1800-talet, och enstaka kartor som härrör från 1600-talet. Större delen av handlingarna kommer från kommunala myndigheter verksamma inom teknisk förvaltning, stadsplanering, lantmäteri och bygglovshantering.

Historiska kartor på Eskilstunakartan

Jämför dagens karta med våra äldre kartor.

Eskilstunakartan är Eskilstuna kommuns digitala karttjänst. Äldre och nyare kartor kan enkelt jämföras.

I Eskilstunakartan visas de historiska kartorna tillsammans med den moderna kommunkartan. Via funktionen transparens går det att se på flera kartor samtidigt, en fantastisk möjlighet att se hur Eskilstuna och dess omgivningar förändrats genom seklen.

Instruktion för hur du lägger in eget valda lager i din karta

De lager som är tillgängliga syns vid blått plustecken i menyraden (längst ned till höger i kartans startbild). Klicka på plustecknet för att komma vidare: Skriv in ditt sökord. Lägg in det lager du sökt fram genom att klicka. Vill du se lager på lager finns det nu en knapp synlig för att göra det pålagda lagrets karta transparent, flexibelt hur många procent av kartan som ska vara transparent.

Eskilstuna stadsarkiv

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna

Öppettider

Telefontid (016-710 10 34):
Måndag, tisdag, fredag kl. 10.00-12.00
Onsdag-torsdag kl. 13.00-15.00
Mötestid bokas i förväg genom att ringa under telefontiden.

Uppdaterad: 27 mars 2023