Eskilstuna kommuns lässatsning

Lässatsningen ska bidra till en höjd utbildningsnivå och finansieras med en hållbar utveckling.

För vilka?

Alla barn i förskolan och elever i skolans F-6 ska få ta del av lässtimulerande insatser, för att ge flickor och pojkar goda läsvanor i tidig ålder. Lässatsningen ska nå alla barn, både i kommunal och fristående verksamhet. Den omfattar ett trettiotal skolor och ett nittiotal förskolor.

Eskilstuna kommuns Lässatsning ska även nå barn i åldrarna 0-12 år på deras fritid genom att möta barnen och deras viktiga vuxna på bland annat familjecentraler, föreningar, idrottsrörelsen.

Helena Nilsson

Biträdande enhetschef på biblioteket. Ansvarig för Lässatsningen och stadsbibliotekets barn- och ungavdelning.

Telefon:

Uppdaterad: 28 september 2021