Eskilstuna kommun

Här hittar du bland annat information om vilka bidrag som finns att söka och annat om föreningsliv. Här kan du även läsa om hur man bildar en förening, hur man blir en stödberättigad förening och hitta kontaktuppgifter till alla föreningar i Eskilstuna och Torshälla i föreningsregistret.

Ansökningsperioder 2023

För att stötta föreningar i Eskilstuna i deras arbete och för att underlätta för fler grupper att bilda nya föreningar finns stöd och bidrag att få från kommunen. Här hittar du information om när du kan söka de olika stöden och bidragen.

Föreningsenkäten

Varje år genomför Eskilstuna kommunen en enkät för att få reda på vad föreningarna tycker om kommunens stöd till föreningar. Här kan du läsa rapporten från 2022.

Policy och riktlinjer för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till föreningsliv och föreningar

Det finns en policy där du kan läsa vad som gäller kring stöd till föreningslivet. I riktlinjerna kan du läsa som vilka regler som gäller för att söka bidrag.

Föreningsstödsgruppen

Telefon:

Uppdaterad: 2 juni 2023