Här hittar du information om vilka bidrag som finns att söka och annat om föreningsliv, som hur man bildar en förening, hur man blir en stödberättigad förening, vad som gäller runt lotteritillstånd och föreningsregistret. Klicka på rubrikerna ovan för att komma till det som du vill läsa mer om.

Ansökningsperioder 2023

Nu finns en sammanställning över de stöd och bidrag som föreningar och kulturarbetare kan ansöka om under 2023.

Uppdatera föreningens uppgifter när ni haft årsmöte

Ett nytt år innebär att de föreningar som finns i kommunens register behöver uppdatera sina uppgifter i portalen för bokning och bidrag, efter att de haft årsmöte. Efter att uppdateringar gjorts och handläggare godkänt uppdateringen kommer föreningen fortsätta att vara en stödberättigad förening. Om föreningen inte gör det kommer den inte kunna ansöka om nya bidrag.

För att veta om en förening följer kommunens villkor för att vara stödberättigad förening läses bland annat föreningens verksamhetsberättelse från föregående år. Det finns några saker som är särskilt intressanta, se listan nedan. Ta gärna med den informationen i verksamhetsberättelsen i år. Då behöver ni inte få en förfrågan om den informationen separat.

Information som kommunens handläggare av föreningsstöd tittar särskilt på i verksamhetsberättelsen är:

  • styrelsen
  • antal medlemmar uppdelat på kön vid årets slut
  • medlemsmöten
  • aktiviteter under året
  • aktiviteter för att se till att föreningen följer generella lagar såsom barnkonventionen, och diskrimineringslagen

Mer information om det som efterfrågas finns i lathund – verksamhetsberättelse för föreningar i Eskilstuna kommun

Kostnadsfri energirådgivning

Föreningar kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. De svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. De kan göra ett platsbesök hos er förening och efter det föreslå vilka energieffektiviseringar som skulle kunna göras för att minska energi­användningen.

Föreningsstödsgruppen

Telefon:

Uppdaterad: 26 januari 2023