Här hittar du bland annat information om vilka bidrag som finns att söka och annat om föreningsliv. Här kan du även läsa om hur man bildar en förening, hur man blir en stödberättigad förening och hitta kontaktuppgifter till föreningar i Eskilstuna och Torshälla i föreningsregistret.

Portal för bokning och bidrag

Föreningar som vill ha möjlighet att söka bidrag behöver bli registrerade som kunder i portalen för bokning och bidrag. Om du vill registrera en förening loggar du in som privatperson först. När du väl är inne i portalen registrerar du föreningen och ansöker om att bli kund.

Ansökningsperioder

För att stötta föreningar i Eskilstuna i deras arbete och för att underlätta för fler grupper att bilda nya föreningar finns stöd och bidrag att få från kommunen. Här hittar du information om när du kan söka de olika stöden och bidragen.

Föreningsenkäten

Varje år genomför Eskilstuna kommunen en enkät för att få reda på vad föreningarna tycker om kommunens stöd till föreningar. Här kan du läsa rapporten från 2022.

Policy och riktlinjer för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till föreningsliv och föreningar

Det finns en policy där du kan läsa vad som gäller kring stöd till föreningslivet. I riktlinjerna kan du läsa som vilka regler som gäller för att söka bidrag.

Politiska program inom idrott, kultur och föreningsliv

Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning och innehåller
vad som ska uppnås inom ett område. Det tar inte ställning till utförande, prioriteringar
och metoder. Program ska vara långsiktiga och ej tidsbegränsade.

Föreningsstödsgruppen

Telefon:

Uppdaterad: 1 februari 2024