Här hittar du information om vilka bidrag som finns att söka och om föreningsliv som hur man bildar en förening, hur man blir en stödberättigad förening, vad som gäller runt lotteritillstånd och föreningsregistret.

Extra stöd för föreningar att söka

Under pandemin har många föreningar tappat medlemmar och ledare. Föreningar har nu möjlighet att söka bidrag till inköp av material och för aktiviteter med syftet att locka nya och gamla medlemmar och ledare till verksamheten.

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 15 oktober 2021