För dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av Eskilstuna kommun, så att du kan leva ditt liv så självständigt som möjligt. De flesta insatser behöver du ansöka om. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Här kan du läsa mer om insatserna och hur du ansöker om stöd.