Fem personer i olika åldrar står i en havlcirkel på en gräsmatta och kastar stora tärningar. I bakgrundens syns Kloster kyrkas två torn.

För dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av Eskilstuna kommun, så att du kan leva ditt liv så självständigt som möjligt.