E-tjänst

Ansök om skolskjuts

Alla grundskole- och gymnasieelever får ett busskort - Elevkortet. Det gäller för fyra kostnadsfria resor per dag. Om inte Elevkortet räcker till kan elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ansöka om skolskjuts.

Ansökan inför varje nytt läsår måste göras senast 30 april.

Elever hänvisas i första hand till linjebuss för sina resor mellan bostaden och skolan. Där det saknas linjebuss, eller om linjebuss av något skäl inte kan användas, kan elever åka skolbuss. När linjebuss och skolbuss inte kan användas kan skoltaxi bli aktuellt.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vi handlägger ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Telefontid: vardagar kl. 8.30-9.30

Uppdaterad: 12 oktober 2021