Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts måste göras om eleven inte kan resa med linjebuss.

Till exempel när:

  • avståndet är längre än avståndsgränserna till skola eller linjebusshållplats.
  • vårdnadshavaren valt en annan skola än den anvisade.
  • eleven bor på två adresser växelvis under lika långa perioder.
  • det finns medicinska skäl, funktionsnedsättning eller liknande.
  • det utifrån elevens ålder inte är lämplig gångväg till skola eller hållplats.

  Inför ett nytt läsår måste ansökan göras senast 30 april.

  Om du inte har Bank-ID kan du mejla till fardtjanst@eskilstuna.se så skickar vi en blankett till dig.

  Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Vi handlägger ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt skolskjuts.

  Telefon:

  Besöksadress

  Postadress

  631 86 Eskilstuna

  Öppettider

  Besökstid efter överenskommelse.

  Telefontid: vardagar kl. 8.30-9.30

  Uppdaterad: 5 april 2023