MENY
Eskilstuna kommun

Validering

Du som har erfarenheter, kunskaper och kompetens som du skaffat dig genom utbildning, arbete eller på annat sätt kan få dessa kunskaper bedömda och dokumenterade genom en validering.

En validering kan leda fram till ett intyg på din kunskap inom ett eller flera områden. 

Om du vill ha betyg i en eller flera specifika kurser behöver du göra prövning  för att få betyget. Prövning innebär att du gör prov i kursens alla moment för att få betyget. Du kan läsa mer om det i fliken för prövning.
Om du har genomgått validering och sedan ska göra prövning i en kurs som innehåller praktik kan det vara möjligt att validera praktiken. Det vill säga om valideringen av din kunskap motsvarar praktikens moment och mål behöver du inte göra praktiken. Du kan på så sätt spara tid. Om du går en yrkes- eller lärlingsutbildning kan validering innebära att en lärare eller utbildare på olika sätt bedömer om du redan har kunskap i vissa moment, ämnen eller kurser. Det kan leda till att du inte behöver läsa hela utbildningen. Valideringen är då en möjlighet att nå målet på kortare tid. Innan du lämnar in ansökan om validering behöver du prata med en studie- och yrkesvägledare, som hjälper dig så att din ansökan blir komplett. Ansök om validering via blankett.

Vi har generella perioder för genomförandet av validering men du kan lämna in ansökan när du vill.

Valideringsperiod 1 – Vår
Ansökningar som inkommer senast 1 februari:
Valideringen kommer att påbörjas under perioden februari till maj.

Valideringsperiod 2 – Höst
Ansökningar som inkommer senast 1 september:
Valideringen kommer att påbörjas under perioden september till november.

Komvux kontaktar den sökande för mer information om hur valideringen kommer att gå till och vilket underlag som behövs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.