MENY
Eskilstuna kommun

VIP

V.I.P.-programmet ger kunskap om känslor, gränssättning och våld till personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation

V.I.P.-programmet utgörs av en strukturerad, pedagogisk gruppledarutbildning vars syfte är att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella/psykiska funktionsvariationer.

Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer. Att dela sina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till en förändring och öka självkänslan hos deltagarna.

Deltagarna får på olika sätt öva på att ha huvudrollen i sitt eget liv. 

Känslocirkel och plastmuggar

Bakgrund

V.I.P-programmet är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen. Programmet utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram och har tillkommit med medel från Allmänna arvsfonden i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke diakoni.

Den 1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun över V.I.P-programmet och ansvarar nu för att utbilda nya V.I.P-gruppledare nationellt.

Klicka här för att ladda ner en informationsfolder om VIP-gruppledarutbildningen

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) när vi hanterar dina personuppgifter för att registrera dig på utbildning/ kurs samt informera och kalla. När du ansöker samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Förvaltningen ansvarar för att uppgifterna hanteras på rätt sätt. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandlingen av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska datainspektionen som utövar tillsyn över verksamhetens hantering av personuppgifter.

 

 

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Linda Winter Vikström
Utvecklare VIP-programmet