Vip-programmet är en hälsofrämjande utbildning för dig som är ung eller vuxen, bor i Eskilstuna och har funktionsnedsättning.

Eskilstuna kommun vill att alla unga och vuxna med funktionsnedsättning i Eskilstuna ska få information och erbjudande om att gå Vip-programmet. Eskilstuna kommun ansvarar också för att sprida Vip-programmet nationellt genom att bland annat delta i konferenser och utbilda nya VIP-gruppledare. Läs mer om utbildning till Vip-gruppledare.

Vip-programmets innehåll

Vip-programmet har 12 gruppträffar. Under gruppträffarna möter du andra i en mindre grupp och lär dig om hur du kan stärka din egen kraft och självkänsla. Vi lär oss på olika sätt om:

  • Olika känslor.
  • Olika relationer.
  • Hur våra tankar och känslor påverkar vad vi gör.
  • Hur vi kan göra för att må bra.
  • Vad vi kan göra om något känns jobbigt eller svårt i en relation.
  • Vilka rättigheter vi har.

Det är två ledare och ungefär sex deltagare i en grupp. Varje gruppträff är två timmar med paus. Du får kaffe, te eller saft på varje träff. Vip-programmets gruppträffar hålls på de här platserna:

Munktellarenan, Verkstadsgatan 5. Det finns trappa eller hiss till lokalen.

Mötesplats Huset, Östra Tunagatan 9. Det finns trappa till lokalen, men ingen hiss.

Vip-programmet kostar ingenting.

Vip-programmet är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen. Programmet utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram och har tillkommit med medel från Allmänna arvsfonden i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke diakoni.

Den 1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun över Vip-programmet och ansvaret för att utbilda nya Vip-gruppledare nationellt. Programmet reviderades 2020.

Linda Vikström

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 21 juni 2023