MENY
Eskilstuna kommun

VIP-programmet, Viktig Intressant Person

VIP-programmet är ett manualbaserat utbildningsmaterial som används i grupper. Syftet med VIP-programmet är att främja förutsättningarna för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang för unga och vuxna med normbrytande intellektuella funktionssätt.

Vad är normbrytande funktionssätt?

Alla människor har funktionssätt. Det finns en stor variation i funktionssätt eftersom människor är olika varandra. Ändå är samhället många gånger uppbyggt för att passa bara vissa funktionssätt, det som anses vara normen. För dem av oss med andra funktionssätt än normen, normbrytande funktionssätt, kan samhället därför vara mindre tillgängligt. Alla funktionssätt är lika bra, oavsett om de följer eller bryter mot normen. Om någon blir begränsad i samhället till följd av sitt funktionssätt uppstår funktionshinder. Funktionshinder betyder att samhället brister i att vara tillgängligt och inkluderande. Att använda beskrivningen normbrytande funktionssätt är ett sätt att förtydliga samhällets ansvar att se alla olika människor och vara tillgängligt och inkluderande för alla. Alla människor har samma rättigheter oavsett sitt funktionssätt.

Målet är att alla brukare inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun ska få information och erbjudande om att gå VIP-programmet minst en gång.

Eskilstuna kommun ansvarar också för att sprida VIP-programmet nationellt. Det görs i nuläget genom att bland annat delta i konferenser och utbilda nya VIP-gruppledare. Läs mer om utbildning till VIP- gruppledare.

VIP-programmets innehåll

VIP-programmet består av 12 gruppträffar. Under gruppträffarna träffar du andra i en mindre grupp och pratar om känslor, relationer och rättigheter.

Vi pratar och lär oss på olika sätt om:

  • Olika känslor.
  • Olika relationer.
  • Hur våra tankar och känslor påverkar vad vi gör.
  • Hur vi kan göra för att må bra.
  • Vad vi kan göra om något känns jobbigt eller svårt i en relation.
  • Vilka rättigheter vi har.

Det är två ledare och ungefär sex deltagare i en grupp. Kvinnor och män går i olika grupper. Varje gruppträff är två timmar med paus. Du får kaffe eller te på varje träff.

VIP-programmet kostar ingenting.

Anmäl dig till VIP-programmet

Anmäl dig till VIP-programmet genom att fylla i formuläret på den här sidan. Eller skriv ut och skicka in en pappersansökan. Antalet platser är begränsat. Den som inte har gått kursen tidigare har förtur.

Mer om VIP-programmet

Bakgrund, VIP-programmets utveckling

VIP-programmet är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen. Programmet utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram och har tillkommit med medel från Allmänna arvsfonden i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke diakoni.

Den 1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun över VIP-programmet och ansvarar nu för att utbilda nya VIP-gruppledare nationellt.

2016 arrangerades en konferens i Eskilstuna om förebyggande arbete mot våld i nära relationer mot personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation.

Ta del av VIP konferensen i Eskilstuna 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Linda Winter Vikström
Utvecklare VIP-programmet