MENY
Eskilstuna kommun

V.I.P-programmet, Viktig Intressant Person

V.I.P.-programmet ger kunskap om känslor, gränssättning och våld till personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation.

V.I.P.-programmet är en strukturerad, manualbaserad, pedagogisk gruppledarutbildning med syfte att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella/psykiska funktionsvariationer.

Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer. Att dela sina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till en förändring och öka självkänslan hos deltagarna.

Deltagarna får på olika sätt öva på att ha huvudrollen i sitt eget liv.

Ladda ned information om gruppledarutbildningen här!

Känslocirkel och plastmuggar

Mer om VIP- programmet:

Bakgrund

V.I.P-programmet är framtaget och utvecklat av Ewa Fransson Mannelqvist och Kerstin Kristensen. Programmet utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram och har tillkommit med medel från Allmänna arvsfonden i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke diakoni.

Den 1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun över V.I.P-programmet och ansvarar nu för att utbilda nya V.I.P-gruppledare nationellt.

2016 arrangerades en konferens i Eskilstuna om förebyggande arbete mot våld i nära relationer mot personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation.

Ta del av VIP konferensen i Eskilstuna 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Linda Winter Vikström
Utvecklare VIP-programmet