Vallby skola är en liten landsbygdsskola cirka 8 kilometer norr om Eskilstuna centrum, mellan Sundbyholm och Torshälla. Skolan har ca 15 anställda och 94 elever fördelade på förskoleklass till årskurs tre och fritidshem. Arbetet sker i åldershomogena klasser.

Skolan har cirka 15 anställda och 94 elever fördelade på förskoleklass till årskurs tre och fritidshem. Arbetet sker i åldershomogena klasser.

Vallby skola

Uppdaterad: 21 april 2021