Vägarbeten

Utöver Eskilstuna kommun är det också andra aktörer som påverkar framkomligheten när de gräver i gatan. Tänk på att vägarbeten är en arbetsplats. Du som passerar måste visa hänsyn och sänka hastigheten. Det är viktigt att du följer skyltning på plats. Då vissa arbeten genomförs av andra aktörer finns de ibland inte med i kartan.

Aktuell information som trafikomläggningar och vägavstängningar hittar du här. Följ oss gärna på TrafikplatsEskilstuna på Facebookför större förändringar och påverkan i trafiken.

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer.

Läs mer om aktuella projekt för cykel här

En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme för dessa vägarbeten ansvarar Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljö

Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.se

Uppdaterad: 29 oktober 2021