Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

YH-Center blir en permanent verksamhet

Exempelbild

Carola, Henrik och Sari på vårt YH-Center har all anledning att fira eftersom YH-Center kommer att bli en permanent verksamhet från 1 januari 2018. De kommer att flytta från Munktell Science Park till det vägledningscentrum som håller på att skapas.

​Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden fattade den 11 oktober beslut om att YH-Center blir en permanent verksamhet från och med 1 januari 2018.

Projekt YH-Center har under tre år pågått som ett projekt med syfte att få fler yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna och därmed vara en av pusselbitarna för att få fatt i kompetensglappet på arbetsmarknaden.

– Att permanenta vårt Yrkeshögskolecenter spelar en stor och viktig roll för Eskilstuna som stad och kommun. Det har visat sig att arbetsmetoden med att jobba tillsammans med näringslivet och få fram det lokala kompetensbehovet ger effekt. Det bidrar till kommunens politiska mål att få ner arbetslösheten till år 2020, som ett första steg, säger Marie Svensson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Brobygge

I projektet har våra tre utbildningsmäklare Sari Lanninger, Henrik Vestman och Carola Karlsson arbetat på ett framgångsrikt sätt.

– Arbetsmodellen som vi har utarbetat har visat sig vara lyckosam eftersom utbildningsmäklarna har fungerat som brobyggare mellan utbildningsanordnare och företagen. En framgångsfaktor är att vi som företrädare för en kommun har kunnat vara opartiska och därmed kunnat bygga upp en tillit både bland arbetsgivare och utbildningsanordnare, säger Sari Lanninger, som är projektledare.

Utbildningsmäklarna på Eskilstuna kommuns YH-Center har haft ett nära samarbete med näringslivsenheten och har gjort en mängd företagsbesök hos arbetsgivare för att ta reda på vad de har för kompetensbehov för att sedan föra den informationen vidare till utbildningsanordnarna som sedan söker utbildningen.

Det är MYH, Myndigheten för Yrkeshögskolan, som bestämmer vilka av de sökta utbildningarna som ska beviljas. Inför senaste omgången, då fyra utbildningar beviljades till Eskilstuna, var det extra svårt eftersom myndigheten krävde att få in avsiktsförklaringar från de arbetsgivare som hade uppgett att de har kompetensbehov.

– Där har vi utbildningsmäklare kunnat vara en viktig spelare och har kunnat stötta utbildningsanordnarna, förklarar Sari Lanninger.

Nytt vägledningscentrum

I och med beslutet kommer YH-Center att flytta in i ett nytt vägledningscentrum för jobb och studier (mer om det kommer i en senare nyhet), ett center som är under uppbyggnad och som nämnden tidigare har tagit beslut om.

– På så sätt samlar vi vår kompetens samtidigt som det blir en väg in både för kommunens invånare att få vägledning till jobb eller studier och för företag samt utbildningsanordnare att få en snabb kontakt med oss utbildningsmäklare, säger Sari Lanninger.

Hon och hennes kollegor är förstås riktigt glada över nämndens beslut.

– Nu kan YH-maskineriet börja rulla på allvar så vi kan få ännu fler yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna och därmed få fler personer i studier som kan leda till jobb. I och med att 9 av 10 får ett jobb efter en yrkeshögskoleutbildning är det viktigt att Eskilstuna bygger upp även den utbildningsformen som komplement till det övriga utbildningsutbudet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.