MENY
Eskilstuna kommun

Yrkeshögskoleutbildningar och ansökan

I höst startar totalt 12 yrkeshögskoleutbildningar i Eskilstuna.

Några kom ihåg till dig som ska söka till yrkeshögskolan:

  • Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.
  • Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.
  • Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.
  • Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas (särskilt pedagogiskt stöd handlar om stöd i olika former för att kompensera svårigheter i studier som t ex anteckningsstöd, inläsning av litteratur och mentorstöd).

Redovisningskonsult, 400 yh-poäng (2 år)

Det finns ett stort behov av redovisningskonsulter och det beror främst på pensionsavgångar och på att antalet nya företag ökar. Du lär dig bland annat om löpande bokföring och bokslutsarbete samt att stötta arbetsgivaren att upprätta bokslut, årsbokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer.

Läs mer om utbildningen och ansök hos KYH ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Medicinsk sekreterare, 400 yh-poäng (2 år)

Den tekniska utvecklingen inom medicinsk informationshantering går framåt mycket snabbt och ställer nya krav på medicinska sekreterare. Utbildningen ger dig kunskaper och kompetenser som krävs för yrkesrollen som medicinsk sekreterare och för att aktivt kunna delta i den förändring som pågår inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om utbildningen och ansök hos Campus Nyköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, 200 yh-poäng    (1 år), distans, 50%

Fler personer blir riktigt gamla i Sverige och många svårt sjuka med stora vårdbehov. Utbildningen ger dig komptetens bland annat om sjuka äldre och hemsjukvård.

Läs mer om utbildningen och ansök hos KUI ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Studiehandledare med flerspråkighet och IKT-kompetens, 225 yh-poäng (cirka 1 år)

Skolan har svårt att fullt ut möta nyanländas behov. Du ska kunna studiehandleda elever på ett pedagogiskt sätt så att eleven får stöd i sitt lärande.

Läs mer om utbildningen och ansök hos YrkesAkademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Logistik- och transportledare, 390 yh-poäng (cirka 2 år)

Du lär dig bland annat om ledarskap, lönsamhetsberäkningar samt lager och transporter i en internationellt konkurrenssatt arbetsmiljö. Framtidsutsikterna i yrkesrollen är stora där utvecklingen inom logistik och transport går snabbt framåt.

Läs mer om utbildningen och ansök hos Kunskapscompanietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Byggproduktionsledare, 430 yh-poäng (cirka 2 år)

Du som byggproduktionsledare planerar det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen men har i regel inget personalansvar. Södermanland har stort behov av yrkesrollen vilket bland annat beror på framtida pensionsavgångar, rörelse inom yrkesgruppen och ett högt byggtryck.

Läs mer om utbildningen och ansök hos KYH ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fastighetsingenjör tekniska system, 415 yh-poäng           (cirka 2 år)

En fastigjhetsingenjör har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer även krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering samt hyresgästens önskemål om innerklimat och driftsäkerhet.

Läs mer om utbildningen och ansök hos KYH ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Elektronikingenjör, 435 yh-poäng (cirka 2 år)

Som elektronikingenjör kan du jobba i nästan alla tekniska branscher inom stat, kommuner, energibolag, tillverkningsindustri och konsultfirmor. Det handlar bland annat om att du ska projektera, konstruera, prova, driva och underhålla elektrotekniska system.

Läs mer om utbildningen och ansök hos Teknikhögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Specialist, industriell mättekniker, 230 yh-poäng (ca 1 år)

Som specialist inom industriell mätteknik har du en nyckelroll inom kvalitetssäkring av industriellt tillverkade produkter. Genom att bereda och utföra kontroll av geometriska produktkrav samt analysera resultatet av kontrollen bidrar du som mättekniker med en kärnkompetens för industrin.

Läs mer om utbildningen och ansök hos Kunskapscompanietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Verktygstekniker med blått certifikat, 300 yh-poäng (1,5 år)

Som verktygstekniker ska du kunna använda CAD-system för konstruktion i arbetsprocessen från idé till färdig skiss. Vidare ska verktygsteknikern tillverka verktyg från ritning eller datorfil till färdig produkt. Du kommer att tillverka formverktyg för plast- eller metallprodukter, skärverktyg samt klipp- och bockverktyg. (Blått certifikat innebär avancerad nivå).

Läs mer om utbildningen och ansök hos Kunskapscompanietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tågtekniker, 300 yh-poäng (1,5 år)

Utvecklingen av svensk järnväg ökar i takt med nya investeringar i bland annat fordon och underhåll samt svensk infrastruktur. Den är en av anledningarna till att det finns ett ökat behov av personal som har teknisk kompetens inom mekanik, el, elektronik och större datoriserade styrsystem på spårbundna fordon.

Läs mer om utbildningen och ansök hos Kunskapscompanietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tekniker tunga maskiner och fordon, 300 yh-poäng (1,5 år)distans

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med att underhålla maskiner och fordon inom till exempel bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer om utbildningen och ansök hos YrkesAkademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Sari Lanninger
Utbildningsmäklare
Carola Karlsson
Utbildningsmäklare
Henrik Vestman
Utbildningsmäklare