MENY
Eskilstuna kommun

Yrkeshögskoleutbildningar och ansökan

Hösten 2019 kan du söka till dessa yrkeshögskoleutbildningar i Eskilstuna:

 • Byggproduktionsledare
 • Fastighetsingenjör tekniska system
 • Redovisningskonsult
 • Elektronikingenjör
 • Medicinsk sekreterare
 • Specialistundersköterska – Multisjuka äldre
 • Logistik och transportledare
 • Studiehandledare flerspråkighet

Några kom ihåg till dig som ska söka till yrkeshögskolan:

 • Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.
 • Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.
 • Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.
 • Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas (särskilt pedagogiskt stöd handlar om stöd i olika former för att kompensera svårigheter i studier som t ex anteckningsstöd, inläsning av litteratur och mentorstöd).

Byggproduktionsledare, 430 yh-poäng (cirka 2 år)

Du som byggproduktionsledare planerar det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen men har i regel inget personalansvar. Södermanland har stort behov av yrkesrollen vilket bland annat beror på framtida pensionsavgångar, rörelse inom yrkesgruppen och ett högt byggtryck.

Läs mer om utbildningen och ansök hos KYH ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fastighetsingenjör tekniska system, 415 yh-poäng           (cirka 2 år)

En fastigjhetsingenjör har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer även krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering samt hyresgästens önskemål om innerklimat och driftsäkerhet.

Läs mer om utbildningen och ansök hos KYH ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Redovisningskonsult, 400 yh-poäng (2 år)

Det finns ett stort behov av redovisningskonsulter och det beror främst på pensionsavgångar och på att antalet nya företag ökar. Du lär dig bland annat om löpande bokföring och bokslutsarbete samt att stötta arbetsgivaren att upprätta bokslut, årsbokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer.

Läs mer om utbildningen och ansök hos KYH ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Elektronikingenjör, 435 yh-poäng (cirka 2 år)

Som elektronikingenjör kan du jobba i nästan alla tekniska branscher inom stat, kommuner, energibolag, tillverkningsindustri och konsultfirmor. Det handlar bland annat om att du ska projektera, konstruera, prova, driva och underhålla elektrotekniska system.

Läs mer om utbildningen och ansök hos Teknikhögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Medicinsk sekreterare, 400 yh-poäng (2 år)

Den tekniska utvecklingen inom medicinsk informationshantering går framåt mycket snabbt och ställer nya krav på medicinska sekreterare. Utbildningen ger dig kunskaper och kompetenser som krävs för yrkesrollen som medicinsk sekreterare och för att aktivt kunna delta i den förändring som pågår inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om utbildningen och ansök hos Campus Nyköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, 200 yh-poäng    (1 år), distans, 50%

Fler personer blir riktigt gamla i Sverige och många svårt sjuka med stora vårdbehov. Utbildningen ger dig komptetens bland annat om sjuka äldre och hemsjukvård.

Läs mer om utbildningen och ansök hos KUI ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Logistik- och transportledare, 390 yh-poäng (cirka 2 år)

Du lär dig bland annat om ledarskap, lönsamhetsberäkningar samt lager och transporter i en internationellt konkurrenssatt arbetsmiljö. Framtidsutsikterna i yrkesrollen är stora där utvecklingen inom logistik och transport går snabbt framåt.

Läs mer om utbildningen och ansök hos Kunskapscompanietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Studiehandledare med flerspråkighet och IKT-kompetens, 225 yh-poäng (cirka 1 år)

Skolan har svårt att fullt ut möta nyanländas behov. Du ska kunna studiehandleda elever på ett pedagogiskt sätt så att eleven får stöd i sitt lärande.

Läs mer om utbildningen och ansök hos YrkesAkademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Carola Karlsson
Utbildningsmäklare
Henrik Vestman
Utbildningsmäklare
Andreas Sweström
Utbildningsmäklare