MENY
Eskilstuna kommun

Yrkeshögskola – eftergymnasial yrkesutbildning

Yrkeshögskole­utbildning är en utbildningsform på eftergymnasial nivå som kombinerar teori med LIA (Lärande I Arbete) hos en arbetsgivare, inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Det är därför så många som 9 av 10 går i jobb efter examen. Det är externa anordnare som står för utbildningarna i Eskilstuna.

Pågående yrkeshögskoleutbildningar i Eskilstuna är:

 • Fastighetsingenjör tekniska system
 • Byggproduktionsledare
 • Redovisningskonsult
 • Elektronikingenjör
 • Medicinsk sekreterare
 • Specialistundersköterska – Multisjuka äldre
 • Logistik och transportledare
 • Studiehandledare med flerspråkighet och IKT-kompetens
 • Specialist, industriell mättekniker
 • Tekniker tunga maskiner & fordon

Några kom ihåg till dig som ska söka yrkeshögskolan:

 • Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.
 • Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.
 • Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.
 • Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas (särskilt pedagogiskt stöd handlar om stöd i olika former för att kompensera svårigheter i studier som t ex anteckningsstöd, inläsning av litteratur och mentorstöd).

Mer om yrkeshögskolan

Alla som har ett slutbetyg från gymnasieskolan kan söka en utbildning på yrkeshögskolan. Till vissa utbildningar gäller dock en särskild behörighet, utöver den grundläggande behörigheten. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov och leder därför ofta direkt till jobb efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.
Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna olika tider under året.
yrkeshögskolans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer och se vilka utbildningar som finns över hela landet.

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

YH-utbildningarna matchar arbetslivets behov

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Studerande möter dem på föreläsningar, i projekt och på sin LIA (lärande i arbete). Det innebär att yrkeskunskapen är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när de studerande är klara med utbildningen.

Fakta:

 • YH-utbildningarna berättigar till studiemedel.
 • 93% har jobb året efter examen.
 • 52% börjar jobba där de gjort sin LIA.
 • LIA (lärande i arbete) innebär utbildning i skarpt läge på en arbetsplats.
 • Välj mellan 16 utbildningsområden och hundratals yrkesinriktningar.
 • Utbildningarna bedrivs bl.a. av privata- och kommunala
  utbildningsanordnare.
 • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskas av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

YH-center i Eskilstuna

YH-center som är en del av Kompetensgallerian arbetar för att få fler yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna och att utveckla en fysisk mötesplats som är självklar för företag/arbetsgivare, utbildningsanordnare och framtida sökande när de vill ha hjälp med utbildningsfrågor som är kopplade till näringslivet.

Funktionen utbildningsmäklare arbetar som processtöd åt utbildningsanordnare och arbetsgivare i ansökningsarbetet av nya yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna.

Genom kartläggningar av Eskilstunas arbetsmarknad ser utbildningsmäklarna vilket behov av kompetens som finns bland arbetsgivare på bland annat gymnasial- och yrkeshögskolenivå.

YH-center driver även ESF-projektet Smart kompetens för industrin och det kan du läsa mer om häröppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Carola Karlsson
Utbildningsmäklare
Henrik Vestman
Utbildningsmäklare
Andreas Sweström
Utbildningsmäklare