MENY
Eskilstuna kommun

Yrkeshögskola – eftergymnasial yrkesutbildning

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform på eftergymnasial nivå utanför högskolan som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats, inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Det är externa anordnare som står för utbildningarna i Eskilstuna.

I höst startar tolv yrkeshögskoleutbildningar i Eskilstuna.
Läs mer här

De sökbara yrkeshögskoleutbildningarna är:

 • Redovisningskonsult
 • Medicinsk sekreterare
 • Specialistundersköterska Multisjuka Äldre
 • Studiehandledare med flerspråkighet och IKT-kompetens
 • Logistik- och transportledare
 • Byggproduktionsledare
 • Fastighetsingenjör - tekniska system
 • Elektronikingenjör
 • Specialist, industriell mättekniker
 • Verktygstekniker med blått certifikat
 • Tågtekniker
 • Tekniker tunga maskiner och fordon

Mer om yrkeshögskolan

Alla som har ett slutbetyg från gymnasieskolan kan söka en utbildning på yrkeshögskolan. Till vissa utbildningar gäller dock en särskild behörighet, utöver den grundläggande behörigheten. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov och leder därför ofta direkt till jobb efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.
Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna olika tider under året.
yrkeshögskolans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer och se vilka utbildningar som finns över hela landet.

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

YH-utbildningarna matchar arbetslivets behov

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Studerande möter dem på föreläsningar, i projekt och på sin LIA (lärande i arbete). Det innebär att yrkeskunskapen är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när de studerande är klara med utbildningen.

Fakta:

 • YH-utbildningarna berättigar till studiemedel.
 • 91% har jobb året efter examen.
 • 50% börjar jobba där de gjort sin LIA.
 • LIA (lärande i arbete) innebär utbildning i skarpt läge på en arbetsplats.
 • Välj mellan 16 utbildningsområden och hundratals yrkesinriktningar.
 • Utbildningarna bedrivs bl.a. av privata- och kommunala
  utbildningsanordnare.
 • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskas av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

YH-center i Eskilstuna

YH-center som är en del av Kompetensgallerian arbetar för att få fler yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna och att utveckla en fysisk mötesplats som är självklar för företag/arbetsgivare, utbildningsanordnare och framtida sökande när de vill ha hjälp med utbildningsfrågor som är kopplade till näringslivet.

Funktionen utbildningsmäklare arbetar som processtöd åt utbildningsanordnare och arbetsgivare i ansökningsarbetet av nya yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna.

Genom kartläggningar av Eskilstunas arbetsmarknad ser utbildningsmäklarna vilket behov av kompetens som finns bland arbetsgivare på bland annat gymnasial- och yrkeshögskolenivå.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Sari Lanninger
Utbildningsmäklare
Carola Karlsson
Utbildningsmäklare
Henrik Vestman
Utbildningsmäklare