MENY
Eskilstuna kommun

Yrkeshögskola - för dig med gymnasiebakgrund

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform på eftergymnasial nivå utanför högskolan som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats, inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.Det är externa anordnare som står för utbildningen här i Eskilstuna.

I höst startar fyra nya yrkeshögskoleutbildningar i Eskilstuna.
Det är: Specialist - industriell mättekniker, Verktygstekniker med blått certifikat, Tekniker för tunga maskiner och fordon samt Medicinsk sekreterare.
Läs mer här

Mer om Yrkeshögskolan:

Alla som har fått ett slutbetyg från gymnasieskolan kan söka en utbildning i Yrkeshögskolan (YH). Till vissa utbildningar gäller dock en särskild behörighet, utöver den grundläggande behörigheten. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.
Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna vid olika tider under året.

yrkeshögskolans hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer och se vilka utbildningar som finns över hela landet.

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen

Är YH-utbildningen på två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

YH-Center i Eskilstuna

Arbetar med att få fler yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna samt 
att skapa en fysisk mötesplats som är självklar för företag och arbetsgivare när de vill ha hjälp med utbildningsfrågor som är kopplade till näringslivet.

Funktionen utbildningsmäklare arbetar som processtöd åt utbildningsanordnare och arbetsgivare i ansökningsarbetet av nya eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar.
Genom kartläggningar av Eskilstunas arbetsmarknad ska utbildningsmäklarna se vilka behov av kompetens som finns bland arbetsgivare på bland annat gymnasial- och yrkeshögskolenivå.

YH-center i Eskilstuna samarbetar under 2017 med YH Mälardalen.

YHM är en storregional satsning för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning i Mälardalen. Projektägare är Handelskammaren Mälardalen. Genom att matcha rätt utbildningsanordnare med arbetsgivarnas behov utifrån regionernas utvecklingsstrategier, ökar vi antalet relevanta yrkeshögskoleutbildningar, sökande och studenter som fullföljer sin utbildning. YHM är ett länsövergripande samarbetsforum för yrkeshögskolefrågor och finansieras av en rad samarbetspartner. I YHM 2017 är samtliga kommuner i Västmanlands län, Eskilstuna kommun tillsammans med några av kommunerna i Sörmlands län partners.

Läs mer här:
YHMlänk till annan webbplats

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Sari Lanninger
Projektledare och Utbildningsmäklare
Carola Karlsson
Utbildningsmäklare
Henrik Vestman
Utbildningsmäklare