MENY
Eskilstuna kommun

ESF-projekt Smart kompetens för industrin.

Projektet Smart kompetens för industrin är ett kompetensutvecklingsprojekt och delfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Det är ett samverkansprojekt mellan fem regioner; Sörmland, Uppland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Eskilstuna kommun/YH-Center är delprojektägare i Sörmland.

Det saknas många gånger verktyg, stöd och resurser för företag att jobba strategiskt och långsiktigt med kompetensutveckling av befintlig personal. Delprojekt Sörmland har valt att fokusera på kompetensutveckling mot elektronikbranschen och till en kärna med fem företag, nämligen Eskilstuna Elektronikpartner AB, Exma AB, Powerbox AB, SPM Instrument AB samt Tjeders AB. Ett av målen med samverkansprojektet är att deltagarna på företagen uppnår högre skattad kompetens och därmed stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

En metod kommer att användas för att genomföra kompetenskartläggningar på individnivå och fylla kompetensgapet genom olika kompetensutvecklingsinsatser på företagen. Bland annat ska smarta metoder för arbetsplatslärande testas och utvärderas. Utbildningsmäklarna på YH-Center vill använda delar av metoden i sitt framtida arbete på andra branscher.

Projektarbetet kommer att bedrivas på Munktell Science Park, Kompetensgallerian och ute på respektive företag i Sörmland.

Projekttid: 3 september 2018 – 31 augusti 2020 (24 månader).

Här kan du se en kort film om EFS-projektet Smart kompetens.länk till annan webbplats

Här hittar du webbplatsen till projekt Smart kompetenslänk till annan webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Sari Lanninger
Projektledare/ Utbildningsmäklare