MENY
Eskilstuna kommun

Yrkeshögskoleutbildning

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar och hur de är upplagda. Det innebär att yrkeskunskapen är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när de studerande är klara med utbildningen.

Vilka kan söka till yrkeshögskolan?

Du som har slutförd gymnasieutbildning och/eller reell kompetens kan söka. 

Reell kompetens är de faktiska kunskaper, erfarenheter, färdigheter och kompetenser en person har oavsett hur hen har tillägnat sig dem. I utbildningsplanen redogör då utbildningsanordnaren hur de bedömer reell kompetens. Det sker genom samtal, prov etc. och avgörs av varje utbildningsanordnare.

Till vissa utbildningar gäller dock en särskild behörighet.

Kontakta gärna Kompetensgallerians länk till annan webbplatsför att få mer information om yrkeshögskoleutbildningarna.

Utbildningar som kan sökas 2020

Specialist, industriell mättekniker, 230 yh-poäng (ca 1 år)

Specialist inom industriell mätteknik är en nyckelroll inom kvalitetssäkring av industriellt tillverkade produkter. Genom att bereda/utföra kontroll av geometriska produktkrav samt analysera resultatet av kontrollen bidrar du med en kärnkompetens för industrin.

Läs mer och ansök på Kunskapscompanietlänk till annan webbplats

Redovisningskonsult, 400 yh-poäng, 2 år, satellit/bunden

Det finns ett stort behov av redovisningskonsulter och det beror främst på pensionsavgångar och på att antalet nya företag ökar. Du lär dig bland annat om löpande bokföring och bokslutsarbete samt att stötta arbetsgivaren att upprätta bokslut, årsbokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer.

Läs mer och ansök på KYHlänk till annan webbplats

Fastighetsingenjör tekniska system, 415 yh-poäng, ca 2 år, satellit/bunden

En fastighetsingenjör har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer även krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering samt hyresgästens önskemål om inneklimat och driftsäkerhet.

Läs mer och ansök på KYHlänk till annan webbplats

Elektronikingenjör, 435 yh-poäng, ca 2 år, bunden

Som elektronikingenjör kan du jobba i nästan alla tekniska branscher inom stat, kommuner, energibolag, tillverkningsindustri och konsultfirmor. Det handlar bland annat om att du ska projektera, konstruera, prova, driva och underhålla elektrotekniska system.

Läs mer och ansök påTeknikhögskolanlänk till annan webbplats

Logistik- och transportledare, 390 yh-poäng, ca 2 år, bunden

Du lär dig bland annat om ledarskap, lönsamhetsberäkningar samt lager och transporter i en internationellt konkurrenssatt arbetsmiljö. Framtidsutsikterna i yrkesrollen är stora där utvecklingen inom logistik och transport går snabbt framåt.

Läs mer och ansök på Kunskapscompanietlänk till annan webbplats

Data Center Technician/Engineer, 400 YH-poäng, 2 år, bunden

Som Data Center-ingenjör eller tekniker ansvarar du för de grundläggande funktionerna för att datacentrets drift fungerar. Du löser problem och driftfrågor som är kopplade till kontrollanläggningar och övervakningssystem.

Läs mer och ansök på teknikhogskolan.selänk till annan webbplats

Entreprenadupphandlare – bygg och mark, 400 YH-poäng, 2 år, bunden

Entreprenadupphandlare arbetar med inköp av entreprenader, både inom offentlig sektor och privata näringslivet. Utbildningen ger dig kompetens för att kunna arbeta med projektledning, dokumentation och anbudsvärdering. Målet är att ständigt skapa goda affärer utifrån långsiktiga samhällspolitiska mål med största möjliga nytta för organisationen.

Läs mer och ansök på phi.selänk till annan webbplats

Produktionstekniker, 370 yh-poäng, ca 2 år, satellit/bunden

Produktionsteknikerns arbetsuppgifter består i att effektivisera processen i den moderna industrin och vara delaktig i alla delar av produktionen. De har kunskap om hela produktionsprocessen, från idé till färdig produkt och arbetar både med metodutveckling samt förbättringar då det är viktigt att kunna se helheten i produktionskedjan. Utbildningen har fokus på digitalisering, robotisering och automatisering.

Läs mer och ansök på Kompetenscenterlänk till annan webbplats

Byggproduktionsledare, 430 yh-poäng, ca 2 år, satellit/bunden

Du som byggproduktionsledare planerar det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen men har i regel inget personalansvar. Södermanland har stort behov av yrkesrollen vilket bland annat beror på framtida pensionsavgångar, rörelse inom yrkesgruppen och ett högt byggtryck.

Läs mer och ansök på KYHlänk till annan webbplats

Tekniker tunga maskiner och fordon 300 yh-poäng, ca 1,5 år, distans

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med att underhålla maskiner och fordon inom till exempel bygg-, jordbruks-och anläggningsbranschen. Utbildningen riktar sig till dig som gillar att meka med bilar och har ett genuint tekniskt intresse

Läs mer och ansök på ya.selänk till annan webbplats

Robot och automationsprogrammerare, 300 yh-poäng, ca 1,5 år) distans

Som robot och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom automation. Du konstruerar, diagnosticerar och åtgärdar felkoder samt avgör vilken automationslösning som är bäst lämpad till en applikation.

Läs mer och ansök på ya.selänk till annan webbplats

Automationsingenjör robotik, 420 yh-poäng, ca 2 år, bunden

Som automationsingenjör robotik arbetar du med att installera, ställa in och köra igång automatiska anläggningar men även med robot-, PLC-, SCADA- och HMS-programmering samt visionsteknik. Efter examen kan du arbeta inom tillverkningsindustrin och konsultverksamhet som bland annat, Automations- och robotingenjör, Eltekniker inom styr-, regler- och instrumentteknik.

Läs mer och ansök på teknikhögskolan.selänk till annan webbplats

Medicinsk sekreterare, 400 yh-poäng, 2 år, bunden

Den tekniska utvecklingen inom medicinsk informationshantering går framåt mycket snabbt och ställer nya krav på medicinska sekreterare. Utbildningen ger dig kunskaper och kompetenser som krävs för yrkesrollen som medicinsk sekreterare och för att aktivt kunna delta i den förändring som pågår inom hälso- och sjukvården.

Läs mer och ansök på CampusNyköpinglänk till annan webbplats

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, 200 yh-poäng, 1 år, distans, 50%

Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet. Utbildningen ger dig kompetens inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare.

Läs mer och ansök på Kuilänk till annan webbplats

Behandlingspedagog, 400 yh-poäng, cirka 2 år, distans

Att jobba som behandlingspedagog kräver god kommunikationsförmåga då du möter de med olika problem så som utsatta barn eller personer med psykiska sjukdomar och gör individuell behandlingsplan för varje patient baserat på deras situation. Du jobbar bland annat i verksamheter tillhörande Statens institutionsstyrelse, kriminalvården, HVB inom missbruks- och barn/ungdomsvård alternativt psykiatrisk vård.

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Ska du ha Eskilstuna som utbildningsort måste du välja Falun som utbildningsort på ya.se.

Läs mer och ansök på ya.selänk till annan webbplats

Hantverkslärling 500 YH-poäng, ca 2 år

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning. En handledare - en lärling inom ett 70-tal olika hantverk i hela Sverige. Teorin färgas naturligt in i den praktiska verksamheten. Utbildningen avslutas med ett examensarbete/Gesällprov som sammanfattar alla delarna i utbildningen. Efter utbildningen kan du arbeta som kvalificerad hantverkare i ditt yrke.

Läs mer och ansök på Hantverkarlärlinglänk till annan webbplats

Utbildningsformer:

Distans: där är lärare och studenter i huvudsak åtskilda i tid och/eller rum. Den kan vara helt nätbaserad men också ha vissa obligatoriska möten.

Bunden: utbildningen är då förlagd till en viss ort/plats där den studerande under lektioner måste vara på plats.

Satellit/Bunden: är en utbildning som sker på schemalagda tider där studerande är på plats och läraren undervisar via video-konferenssystem, på flera orter samtidigt.

Mer om yrkeshögskolan

Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov och leder därför ofta direkt till jobb efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Utbildningarna följer oftast arbetslivets rytm istället för den vanliga terminsindelningen. Därför börjar och avslutas utbildningarna olika tider under året. På yrkeshögskolans webbplatslänk till annan webbplatskan du läsa mer och se vilka utbildningar som finns över hela landet.

Några kom ihåg till dig som ska söka till yrkeshögskolan:

  • Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.
  • Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.
  • Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.
  • Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas (särskilt pedagogiskt stöd handlar om stöd i olika former för att kompensera svårigheter i studier som t ex anteckningsstöd, inläsning av litteratur och mentorstöd).
  • Om du vill veta mer, ring utbildningsanordnarna som gärna svarar på frågor.

Kompetensgallerian

På Kompetensgallerian i Eskilstuna går några av de yrkeshögskoleutbildningar som finns att söka i Eskilstuna. Här finns även utbildningsmäklarna som fångar upp företagens behov av kompetens.De stödjer också utbildningsanordnarei ett antal olika frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Carola Karlsson
Utbildningsmäklare
Catherine Löfhaugen
Utbildningsmäklare
Sari Lanninger
Utbildningsmäklare