MENY
Eskilstuna kommun

Funderar du på att studera?

I länken nedanför (Alvis) hittar du kurskatalogen med alla våra utbildningar och kurser.
Välj hela utbudet så ser du vad som finns.

Du kan alltid kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare för mer information och hjälp.

Kurs- och utbildningsstarter 2020
Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa in grundskolan. Du kan söka grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 och saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.

På Skolverkets webbplats hittar du samtliga kursplaner och kunskapskrav på grundläggande nivå.

Utbildningen är avgiftsfri, vilket innebär att det inte kostar något att gå utbildningen. Däremot måste du själv köpa litteratur och annat studiematerial. Alla kurser är studiemedelsberättigade hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste styrka dina förkunskaper med kopior på dina betyg. De ska finnas hos oss senast två arbetsdagar efter sista ansökningsdagen.

Om test krävs för en kurs (Svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik) kan du göra ett nivåtest.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning har kurser på gymnasienivå och riktar sig till vuxna..

Du kan studera på heltid eller deltid. Du kan också kombinera kurser på gymnasial nivå med kurser på grundläggande nivå. Det finns kurser på dagtid, kvällstid och distans. Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att planera dina studier.

Du måste styrka dina förkunskaper med kopior på dina betyg vid varje ansökningstillfälle.

Du kan även göra en prövning som innebär att du läser in en kurs på egen hand. Kontakta expeditionen eller studie- yrkesvägledare på:
Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se

Sökande från andra kommuner än Eskilstuna måste ha ett godkännande från sin hemkommun för att ansökan ska behandlas.

Du kan inte få plats i en kurs som du redan är inskriven i, eller som du redan har godkänt betyg i.

Gymnasial yrkesvuxutbildning

Den gymnasiala yrkesutbildningen motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram och lärlingsprogram.

Yrkesvux är till för dig som vill komma ut i arbete. Om du har slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kan du söka från och med 1 juli samma år du fyller 20. Har du slutbetyg från ett nationellt program så spelar åldern ingen roll.

För dig som söker yrkesutbildning eller lärlingsutbildning:

Du som söker yrkesutbildning eller lärlingsutbildning bör kontakta en studie- och yrkesvägledare vid Vuxenutbildningen Eskilstuna eller Kompetensgallerian för mer information.

Kontakta studie- och yrkesvägledare på:
Telefon: 016-710 10 30,  
E-post: komvux@eskilstuna.se 
Du kan även besöka Kompetensgallerian på Alva Myrdals gata 4, öppettider:
måndag till torsdag mellan klockan 12.00 och 15.30
E-post: kompetensgallerian@eskilstuna.se

Yrkesutbildningen och lärlingsutbildningen är avgiftsfri, vilket innebär att utbildningen inte kostar något. Däremot måste du själv köpa litteratur och annat studiematerial. Alla utbildningar är studiemedelsberättigade hos CSNlänk till annan webbplats.

Du söker via vår länk Ansökan i Alvis; se länk ovan.

För dig som behöver extra hjälp i dina studier

Studiehallar

Just nu har inte studiehallarna öppet för besökare. Behöver du handledning så kontakta din lärare.  

I våra studiehallar kan du studera i lugn miljö och få hjälp av våra lärare och handledare. Du har tillgång till datorer som är utrustade med särskilda program som underlättar för dina studier. Studiehallar finns på Careliigatan 12 och Drottninggatan 16.

Läs- och skrivcenter

Här får du information om vad Läs- och skrivcenter kan ge dig för stöd.

Du som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, kan få extra stöd. Om du är osäker på om du har läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi kan du få göra en utredning (kartläggning). Det kostar inget för dig som bor i Eskilstuna kommun, förutom att det kan ta lite tid att göra utredningen. En speciallärare eller specialpedagog kan sedan avgöra om du har någon typ av läs- och skrivsvårighet. Även du som studerar på Komvux kan få hjälp.

På Läs- och skrivcenter kan du få hjälp med:
• kartläggning av din läs- och skrivförmåga
• intyg till körkort och högskoleprov så att du får längre provtid
• information om läs- och skrivsvårigheter på arbetsplatser eller i våra lokaler
• demonstration av alternativa lärverktyg

Telefon: 016-710 70 16
E-post: lasochskrivcenter@eskilstuna.se

Vill du studera på Delta?

Har du en funktionsvariation eller koncentrationssvårigheter som gör att du behöver studera i en mindre grupp eller få en anpassning efter dina behov? Då kan du vända dig till Delta.

På Delta kan du studera svenska, engelska och matematik på grundskolenivå och gymnasienivå. På Delta finns en studiehall där du har möjlighet att studera i en lugn studiemiljö med stöd av handledare. Du har också möjlighet till coachande samtal. 

Du som vill studera på Delta kan själv ta kontakt med en samordnare. Samordnaren kontaktar dig då för ett första möte.

Telefonnummer: 072-997 36 07
Natalie El-Hage natalie.hage@eskilstuna.se
Petra Hällnäs petra.hallnas@eskilstuna.se
Angelica Ekström angelica.ekstrom@eskilstuna.se

Viktigt! För dig med skyddad identitet

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte anmäla dig via webbsidan utan kontakta våra studie- och yrkesvägledare via e-post komux@eskilstuna.se eller telefon 016-710 10 30.

Prövning

Vill du ha betyg i en specifik kurs? Eller vill du höja ett betyg? Då kan en prövning vara ett alternativ för dig. Följ länken nedan så får du veta mer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Vuxenutbildningen - Komvux och SFI
Postadress

632 20 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 30
Skicka e-post