MENY
Eskilstuna kommun

Om du inte kan komma på lektion

Bild på en kvinna som snyter sig.

Om du av någon anledning inte kan komma till en lektion fyller du i formuläret här eller så meddelar du det på telefon 016-710 29 03. Sjukanmälan görs mellan kl. 08.00 och 11.00 samma dag. Meddela även om du blir borta flera dagar i rad.

Sjukintyg

Från och med den 8:e sjukdagen måste du lämna läkarintyg till skolexpeditionen. I vissa fall får skolledningen kräva in läkarintyg från 1:a dagen.

Olovlig frånvaro

Om du som elev har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller blivit beviljad ledighet blir du avslutad från studierna på SFI enligt Förordning (2011:1108) om kommunal vuxenutbildning 7 kap. 1 § .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.