MENY
Eskilstuna kommun

SFI, svenska för invandrare

SFI är till för vuxna som har annat modersmål än svenska och som vill studera svenska språket. För att söka till SFI ska du vara folkbokförd i Sverige och 16 år eller äldre.

Bild på elever på sfi.

Skyddade uppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera dig i Webbansökan utan du måste själv anmäla dig genom att kontakta studie- och yrkesvägledare Katarina Åhlberg,
E-post:   katarina.ahlberg2@eskilstuna.se

Folkbokförd i en annan kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera i Eskilstuna ska du lämna in en anmälan till din hemkommun för beslut. Du behöver skriva ut din anmälan och skicka till din hemkommun.

Kombinera studier med arbete eller praktik

Studierna på SFI kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik. Om du arbetar eller av någon annan anledning inte kan gå på ordinarie skoltid finns det möjlighet att studera på kvällstid eller efter eget schema i vår flexibla verksamhet som vi kallar "Flexen".

Du som har försörjningsstöd och studerar på SFI ingår i en heltidsmodell. Då studerar du svenska språket halva dagen. Resten av dagen har du en aktivitet som också hjälper dig att bli bättre i svenska. Det kan vara läs- och skrivstöd, modersmålsundervisning, samhällsorientering eller komvuxstudier.

Individuell studieplan

Alla som studerar på SFI har en individuell studieplan, som bygger på den studerandes studie- och yrkesbakgrund, förutsättningar och mål.

SFI:s expedition
Öppettider

Måndag 9.00 - 16.00
Tisdag 8.00 - 13.00
Onsdag 8.00 - 16.00
Torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 13:00

Besöksadress

Careliigatan 10

Kontakt

016-710 55 30 (Expedition)
016-710 29 03 (Sjuk- och frånvaroanmälan)