MENY
Eskilstuna kommun

SFI, svenskundervisning för invandrare

SFI är till för vuxna som har annat modersmål än svenska och som vill studera svenska språket. För att söka till SFI ska du vara folkbokförd i Sverige och 16 år eller äldre.

Bild på elever på sfi.

Vem kan studera på SFI?

Du som har fyllt 16 år, saknar kunskaper i svenska språket och är folkbokförd i Sverige kan studera SFI via Komvux. Personer som har tillräckliga kunskaper i danska och norska behöver inte studera på SFI. Rätten till SFI regleras i Skollagen; 20:e kapitlet (2010:800). 
Är du EU medborgare kan du också ha rätt att studera på SFI. För att avgöra det behöver du kontakta Komvux och uppvisa något av följande dokument:

  • Giltigt pass

  • Giltigt identitetskort där medborgarskap och giltighetstid framgår tydligt. Ett körkort är inte tillräckligt.

  • Ett officiellt utfärdat dokument. Den som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och som saknar giltigt pass eller ID-kort där medborgarskap och giltighetstid framgår, kan istället inkomma med ett officiellt utfärdat intyg som visar på medborgarskap (personbevis). Dokumentet ska vara stämplat.

Dokumenten ska vara översatta av auktoriserad översättare om det inte är på engelska, tyska, franska eller de nordiska språken.


Skyddade uppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera dig i Webbansökan utan du måste först kontakta SFI på telefon 016-710 2903 för att få hjälp med hur du gör.

Folkbokförd i en annan kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera i Eskilstuna ska du lämna in en anmälan till din hemkommun för beslut. Du behöver skriva ut din anmälan och skicka till din hemkommun.

Kombinera studier med arbete eller praktik

Studierna på SFI kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik. Om du arbetar eller av någon annan anledning inte kan gå på ordinarie skoltid finns det möjlighet att studera på kvällstid eller efter eget schema i vår flexibla verksamhet som vi kallar "Flexen".

Du som har försörjningsstöd och studerar på SFI ingår i en heltidsmodell. Då studerar du svenska språket halva dagen. Resten av dagen har du en aktivitet som också hjälper dig att bli bättre i svenska. Det kan vara läs- och skrivstöd, modersmålsundervisning, samhällsorientering eller komvuxstudier.

Individuell studieplan

Alla som studerar på SFI har en individuell studieplan, som bygger på den studerandes studie- och yrkesbakgrund, förutsättningar och mål.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.