MENY
Eskilstuna kommun

Lagar och styrdokument för Komvux, SFI och Lärvux

Styrdokument

Komvux har regler och lagar att följa för att kunna ge en bra utbildning. Här kan du läsa vad Komvux har att rätta sig efter och vilka direktiv som gäller för att kunna bedriva vuxenutbildning.

Komvux styrs av olika kommunala styrdokument. Dessa är:

Skollagen (länk till sida på Skolverkets webbplats) länk till annan webbplats
Vuxenutbildningsförordningen (länk till sida på Regeringens webbplats)länk till annan webbplats
Vision 2020 - Eskilstuna kommuns vision
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Viktigt att veta Komvux 2018 (Uppdaterad version kommer inom kort)

Komvux likabehandlingsplan gäller alla som studerar på Komvux/SFI. Alla studerande ska behandlas lika oavsett

  • kön
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning
  • funktionsnedsättning.
  • ålder
  • könsöverskridande identitet eller uttryck

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.