MENY
Eskilstuna kommun

Läs- och skrivcenter

Läs- och skrivcenter ger dig stöd i studierna

Kvinna som studerar

Du som har läs- och skrivsvårigheter kan vända dig till Läs- och skrivcenter för att få
hjälp med :

• kartläggning av din läs- och skrivförmåga
• intyg till körkort och högskoleprov
• information om läs- och skrivsvårigheter
• demonstration av alternativa lärverktyg

Du som studerar på Komvux och har läs- och skrivsvårigheter kan också få hjälp av
Läs- och skrivcenter med:

 • att träna läsning, skrivning och stavning
 • tips om studieteknik
 • personligt stöd i dina studier

Du som har läs- och skrivsvårigheter och studerar på Komvux har rätt till extra hjälp i dina studier.

Du har rätt att få:

 • inlästa läromedel
 • lektionsanteckningar
 • anpassade prov, t ex muntligt prov eller prov uppdelat på flera tillfällen
 • längre provtid och få sitta enskilt
 • extra handledning
 • individuell studieplan
 • anpassad studietid
 • alternativa lärverktyg, t ex talsyntes och särskilt rättstavningsprogram.

För att du ska få stöd vill vi att du visar ett intyg på att du har läs- och skrivsvårigheter. Om du behöver ett sådant intyg kan du vända dig till oss, så gör vi en kartläggning (utan kostnad för dig som är bosatt i Eskilstuna kommun).

Det finns några bra program som kan göra dina studier lite lättare.
Det är:

 • ILT, Inläsningstjänst, inlästa läromedel
 • Stava Rex, svenskt rättstavningsprogram
 • SpellRight, engelskt rättstavningsprogram
 • Claro Read, talsyntes med svensk och engelsk röst
 • Legimus, inläst litteratur, tillhandahålles av biblioteket

Vi finns i Komvux skolan, plan 3

Careliigatan 12, 632 20 Eskilstuna
Telefon: 016-710 70 16

 

Välkommen!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Läs- och skrivcenter

Besöksadress

Careliigatan 12