MENY
Eskilstuna kommun

Slutbetyg eller gymnasieexamen?

Vilket betygsdokument ska jag ha?

Slutbetyg

I ett slutbetyg kan man blanda gamla och nya gymnasiekurser. Du som har både gamla och nya kurser har möjlighet att läsa till ett Slutbetyg. Du har till våren 2020 på dig att samla poäng till ett slutbetyg och slutbetyget ska innehålla 2350 gymnaisepoäng.

Från och med 1 juli 2020 kan Komvux endast utfärda Gymnasieexamen eller utdrag ur betygskatalogen. Slutbetyg och samlade betygsdokument kommer inte kunna utfärdas.

Detta krävs för att du ska kunna ta ut ett Slutbetyg inom Vuxenutbildningenöppnas i nytt fönster 

 

Gymnasieexamen

Du som enbart har betyg i så kallade "nya" kurser och vill bli helt klar med gymnasiet får läsa till en Gymnasieexamen. De nya gymnasiekurserna ger bokstavsbetyg i skalan
F, E, D, C, B, A där F är icke godkänt och A är högsta betyget.

Det finns två olika Gymnasieexamen, Högskoleförberedande examen och Yrkesexamen. Högskoleförberedande examen ger automatiskt grundläggande högskolebehörighet. Du kan också få grundläggande högskolebehörighet om du läser till en Yrkesexamen men du måste då aktivt välja att läsa fler kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska.

Behörighet till högre studier

Om du inte har läst eller inte klarat minst godkänt betyg i tillräckligt många kurser för att få ut en examen får du istället ett Studiebevis. Du kan då välja att senare komplettera din utbildning inom vuxenutbildningen och ta ut en examen. På vuxenutbildningen kan du också komplettera din examen eller ditt Slutbetyg för att få särskild behörighet till högskolan.

Detta krävs för att kunna ta ut en högskoleförberedande examen från Vuxenutbildningen.  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta krävs för att kunna ta ut en Yrkesexamen från Vuxenutbildningen. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läser du enstaka kurser på Komvux, som inte ingår i en gymnasieexamen så får du dessa betyg på ett Utdrag ur betygskatalogen.

Du måste välja en inriktning på din examen

När du läser till en Gymnasiexamen måste du välja en inriktning på din examen. Vilka kurser som ska ingå och får ingå är olika beroende på vilket program som du väljer att ta ut en examen i. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att planera din examen.

Klicka på länken nedan för information om Gymnasieskolans samtliga program. Där kan du också hitta översättningar till flera olika språk.

Utbildningsinfolänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.