MENY
Eskilstuna kommun

Vuxen­utbildningen i Eskilstuna

Mångfald

Vuxenutbildningen (Komvux) i Eskilstuna bedriver utbildning i svenska för invandrare (SFI), utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (Lärvux) samt yrkeshögskola (YH).

Här kan du bland annat hitta information om vilka kurser och utbildningar vi erbjuder, vilket stöd du kan få innan du börjar studera och medan du studerar, hur utbildningssystemet fungerar och vilka regler som gäller, samt vad som händer efter dina studier.

Är du ny i Sverige eller undrar du hur Vuxenutbildning och det svenska skolsystemet fungerar? Du kan läsa kort information på några olika språk:

Skriv tabellbeskrivning här

Svenska

Dari

Engelska

Franska

Kurmanji

Pashto

Persiska

Polska

Serbiska

Somaliska

Sorani

Thailändska

Tigrinska

Mattias Öberg
Områdeschef för Vuxenutbildningen, SFI och YH