MENY
Eskilstuna kommun

Odlarskolan 2

Välkommen till Odlarskolan 2

Odlarskolan 2 är en träningsskola med för närvarande 16 elever i åldrarna 9-16 år. Vi är lokalintegrerade med friskolan British Junior, korttidsboendet Regnbågen och Odlarskolan 1. Vi har också ett fritidshem för elever som har behov av fritidshemsplats eller förlängd skolbarnomsorg.

Elever i träningsskolan har varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning. Olika typer av flerfunktionsnedsättningar förekommer; t ex syn- och hörselnedsättningar, rörelsehinder och autism.

Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling, för att få en så god grund som möjligt för ett meningsfullt liv.
Vi har en strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag.

Vi samarbetar också med Djurgårdsskolans Idrotts-och textilslöjdslärare, barnhabiliteringen, fritidshemmet och korttidshemmet Regnbågen.

Text

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarskolan 2
Besöksadress

Skogvaktarvägen 4

Pernilla Lindström
Rektor, Tuna skolområde 2