MENY
Eskilstuna kommun

Vår verksamhet

På Odlarskolan 1 ryms alla årskurser i grundsärskolan samt gymnasiesärskolans individuella program. Alla elever har svår intellektuell funktionsnedsättning och flerfunktionshinder. och de har en assistent. Det flesta eleverna har assistenter anställda av skolan men personlig assistans förekommer.

Bred yrkeskompetens hos personalen

Yrkeskompetensen i arbetslaget är bred. Samtliga anställda har en bred och lång erfarenhet av att jobba med barn med utvecklingsstörning och flerfunktionshinder. Alla lärare är specialpedagoger med inriktning utvecklingsstörning. Assistenterna är utbildade undersköterskor eller barnskötare men viktigast av allt är personlig lämplighet. Vi har också lektioner med musikpedagoger varje vecka. Unikt för vår skola är vår skaparstudio. Här jobbar vår ateljista med det estetiska ämnesområdets länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterinriktning på skapande i färg och form

Vår verksamhet

Verksamheten i skolan styrs av skollag, läroplan, kommunala mål men också av elevernas individuella utvecklingsplan (IUP). I Läroplan för grundsärskolan 2011 kan man fördjupa sig i våra ämnesområden och den kursplan vi följer på träningsskolan. Varje elev är unik och har rätt att utvecklas, göra framsteg och övervinna svårigheter. Vår utmaning i skolan är att göra varje dag till den bästa. Det gör vi genom ett lustfyllt lärande där eleverna uppmuntras till egen aktivitet. Elevernas dagar är fyllda med tillfällen att träna kommunikation och samspellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här tänker vi mycket på elevernas förmåga att uttrycka sina känslor och sina behov. Att tillsammans prata om vad man varit med om och vad som ska hända ger eleverna en känsla av sammanhang. Eleverna uppmuntras att göra val och ställa frågor. Och kanske det bästa vi vet är när elever säger nej, för får man respons på ett nej och att välja bort, vill man i de flesta fall säga ja och välja till. Många former av kompletterande kommunikation som t ex teckenstöd förekommer.

Vi uppmuntrar självständighet och egen aktivitet. Vägen dit kan se olika ut. I vissa fall kan motoriska aktiviteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vara nyckeln. Att träna öga-hand kordination (finmotorik) vid skapande aktiviteter med hjälp av färg och form, vid matsituationen eller vid arbete med lärplatta, utvecklar också den egna identiteten och individen. Grovmotoriken är även den väldigt individuell och utmanar varje elev till ett så dynamiskt liv som möjligt. Att jobba i ståskal hör till dagliga aktiviteter. Egen förflytting med rullstol, gånghjälpmedel eller gåbord sker om eleven har dessa förmågor. Vi tränar även motorik i bassäng.

Vardagsaktiviteter

Våra elever tycker om rutiner och mår bra av det förutsägbara. Därför är vardagsaktiviteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ett ramverk i vår verksamhet. Här deltar man efter egen förmåga vid t ex på- och avklädning, lunch och hygiensituationer. Men vardagsaktiviteter är mer än vardagsrutiner och vardagsmiljö. Vi tar vara på vädrets växlingar, traditioner och högtider knutna till årstiden men också influenser i samhället där vi försöker spegla en nutid knuten till elevernas ålder och intressen.

Genom att reflektera över det vi är med om under dagen i skolan utvecklas elevernas verklighetsuppfattninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att ta in väder och vind, natur och djur, sortera och kategorisera material och att röra oss i närmiljön, bygger förståelse för den verklighet vi upplever. Fasta scheman lägger mönster som bygger händelsekedjor och skapar förståelse för tid. Egen aktivitet skapar möjlighet att reflektera över orsak och verkan.

En fungerade habiliteringsvård är en förutsättning för genomförandet av skolans aktiviteter. Vi har en gott samarbete tillsammans med föräldrar och barnhabiliteringenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster specialister.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarskolan 1
Besöksadress

Skogvaktarvägen 4