MENY
Eskilstuna kommun

Vår verksamhet

Hos oss i träningsskolan finns en strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad på ett positivt sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin skoldag.
Verksamhetens övergripande målsättning är att stödja eleven till en allsidig utveckling, både individuellt och i grupp, som en god grund för ett meningsfullt liv.

Istället för enskilda ämnen rymmer kursplanen för grundsärskola med inriktning träningsskola fem ämnesområden. Dessa ska tillsammans ge eleverna förutsättningar för en god helhetsutveckling.

Träningsskolan ämnesområden:

Estetisk verksamhet

Ämnets syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Skapa genom bild, musik och slöjd
 • Välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser
 • Undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Motorik

Ämnets syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang
 • Se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil
 • Genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Vardagsaktiviteter

Ämnets syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
 • Undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner
 • Undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar
 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt
 • Söka information om service-och kulturutbudet
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Verklighetsuppfattning

Ämnets syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Använda kunskaper om människor och natur
 • Ordna händelser och upplevelser i tid och rum
 • Sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
 • Reflektera över sambandet mellan orsak och verkan
 • Identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Kommunikation

Ämnets syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Samspela med andra
 • Tolka olika former av kommunikativa uttryck
 • Söka information från olika källor
 • Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

Länk här till Skolverkets kursplanerlänk till annan webbplats för träningsskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärsta Träningsskola