MENY
Eskilstuna kommun

Vår verksamhet


Vår pedagogiska grundsyn är:


 -att alla elever är unika och vår uppgift är att ta fram deras resurser samt att visa vad de kan och bygga vidare på det

- att alla har rätt till individanpassad undervisning utifrån sina förmågor

- att förhållningssätt och bemötande till våra elever ständigt diskuteras och synliggörs

- att elevgruppen och enskilda elever utifrån sina förutsättningar ska vara delaktiga i planering och beslut i så många frågor som möjligt


Ämnesområden inom grund och gymnasiesärskolan med inriktning träningsskolan samt individuella program.

 

Grundsärskolan inriktining träningsskolan

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation        
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

 

Gymnnasiesärskolan Individuellt program

 

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och Konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

 

Länkar

 

 Läroplan och kursplan för grundsärskolan

 

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan-1.199048länk till annan webbplats

 


 Läroplan och kursplan för gymnasiesärskolan

 


http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskolalänk till annan webbplats

 

.  

Yrkeskategorier på skolan är:
Speciallärare
Förskollärare
Elevassistenter
Musiklärare
Idrottslärare

Skolsköterska

 


 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarskolan 2
Besöksadress

Skogvaktarvägen 4