MENY
Eskilstuna kommun

Grön flagg

Idunskolans arbete med Grön flagg.
Sedan maj 2012 är Idunskolan certifierade med Grön flagg.
I läroplan, Lgr11, står att undervisningen i träningsskolan ska bidra till att varje elev ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med naturen och sin omgivning samt utveckla kunskaper om närmiljön. Undervisningen ska också bidra till att varje elev ges förutsättningar till att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv genom att prova olika rörelseaktiviteter.
Personalen i Idunskolans miljögrupp planerar verksamheten kring Grön flagg och anpassar aktiviteter utifrån utvalda teman, så att alla elever kan bidra till en hållbar utveckling, utifrån varje elevs unika förmågor. De teman som vi arbetar med är vattenresurser, livsstil och hälsa samt kretslopp.
I temat vattenresurser fokuserar vi på att på vara sparsamma med vattenförbrukningen. Eleverna uppmuntras exempelvis till att inte låta vattnet stå och rinna och att starta diskmaskinen endast när den är full och använda tvättprogrammet ”eco”.
Kring temat livsstil och hälsa arbetar vi med rörelse på olika sätt. Som exempel har eleverna styrketräning, ridning, vattenaktiviteter, dans och gymnastik på schemat.
Vad gäller temat kretslopp har vi sått tomatfrön som eleverna vattnar och följer växtligheten kring för att avslutningsvis äta de färdiga tomaterna. Se gärna vår filmsekvens om arbetet med vår tomatodling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Idunskolan
Besöksadress

Idungatan 1